Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

Briuselis, 2012 m. gruodžio 14 d.

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl Tibete vykdomų susideginimų

„ES labai liūdina tai, kad vis daugėja tibetiečių – daug iš jų yra jaunuoliai – susideginimo atvejų.

Esame susirūpinę dėl tibetiečių identiteto apraiškų ribojimų, dėl kurių, panašu, regione kyla nepasitenkinimas. ES gerbia Kinijos teritorinį vientisumą, tačiau ragina Kinijos valdžios institucijas pašalinti giliai įsišaknijusias Tibeto gyventojų nepasitenkinimo priežastis ir užtikrinti, kad būtų gerbiamos jų pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės, įskaitant jų teisę turėti savo kultūrą, išpažinti savo religiją ir naudoti savo kalbą.

ES visapusiškai remia Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay 2012 m. lapkričio 2 d. padarytą pareiškimą. ES ragina Kinijos valdžios institucijas gerbti tibetiečių teisę rengti taikius susirinkimus, teisę į saviraišką, elgtis santūriai, taip pat paleisti visus asmenis, sulaikytus dėl to, kad dalyvavo taikiose demonstracijose.

Taip pat raginame Kinijos valdžios institucijas leisti diplomatams ir tarptautiniams žurnalistams laisvai patekti į Tibeto autonomines teritorijas.

Pripažindama gilią tibetiečių neviltį, ES ragina tibetiečius susilaikyti nuo kraštutinių formų protesto, kaip antai susideginimo, o jų bendruomenę ir religinius vadovus – pasinaudoti turima įtaka siekiant padėti sustabdyti šias tragiškas žmonių žūtis.

Galiausiai ES skatina visas suinteresuotąsias šalis atnaujinti prasmingą dialogą.“

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės Turkija, Juodkalnija* ir Islandija+, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija prisijungia prie šios deklaracijos.

*Kroatija ir Juodkalnija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar