Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

Bryssel, 14. joulukuuta 2012

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma polttoitsemurhista Tiibetissä

"EU valittaa syvästi, että yhä useammat tiibetiläiset, monet heistä nuoria, ovat tehneet polttoitsemurhan.

Toteamme huolestuneina tiibetiläisen identiteetin ilmaisemiseen kohdistuvat rajoitukset, jotka näyttävät aiheuttaneen tyytymättömyyden aallon alueella. EU, joka kunnioittaa Kiinan alueellista koskemattomuutta, kehottaa Kiinan viranomaisia puuttumaan Tiibetin kansan turhautuneisuuden syvällä oleviin syihin ja varmistamaan, että heidän poliittisia, taloudellisia, kansalais- ja kulttuurioikeuksiaan kunnioitetaan mukaan lukien oikeus nauttia omasta kulttuurista, harjoittaa omaa uskontoa ja käyttää omaa kieltä.

EU antaa täyden tukensa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn 2. marraskuuta 2012 antamalle lausunnolle. EU kehottaa Kiinan viranomaisia kunnioittamaan tiibetiläisten kokoontumis- ja ilmaisunvapautta, toimimaan pidättyvästi ja vapauttamaan kaikki rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistumisen takia pidätetyt.

Kehotamme Kiinan viranomaisia myös sallimaan diplomaattien ja kansainvälisten lehtimiesten vapaan pääsyn kaikille Tiibetin autonomisille alueille.

Tietoisena tiibetiläisten epätoivosta EU kehottaa heitä pidättymään ilmaisemasta vastalausettaan turvautuen äärimmäisiin keinoihin kuten polttoitsemurhiin, ja kehottaa heidän maallisia ja uskonnollisia johtajiaan käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta nämä järkyttävät kuolemantapaukset saataisiin loppumaan.

EU kannustaa lisäksi kaikkia osapuolia aloittamaan mielekkään vuoropuhelun."

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, Montenegro* ja Islanti+, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ja Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia ja Montenegro kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar