Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET

Brüssel, 14. detsember 2012

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus enesesüütamiste kohta Tiibetis

„EL avaldab sügavat kurbust selle üle, et aina rohkem tiibetlasi on ennast põlema süüdanud, ning paljud neist on noored inimesed.

Oleme mures tiibeti identiteedi väljendamise piiramise pärast, mis õhutab rahulolematuse suurenemist selles piirkonnas. Austades Hiina territoriaalset terviklikkust, kutsub EL Hiina ametiasutusi üles tegelema Tiibeti rahva rahulolematuse sügavate põhjustega ja tagama, et austataks nende kodaniku-, poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid ning kultuurilisi õigusi, sealhulgas õigust nautida oma kultuuri, praktiseerida oma usku ja kasutada oma keelt.

EL toetab täielikult ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 2. novembril 2012 tehtud avaldust. EL kutsub Hiina ametiasutusi üles austama tiibetlaste õigusi rahumeelsetele kogunemistele ja eneseväljendamisele, käituma vaoshoitult ja vabastama kõik rahumeelsetest meeleavaldustest osavõtu eest kinni peetavad isikud.

Samuti kutsume Hiina ametiasutusi tungivalt üles võimaldama diplomaatidele ja samuti rahvusvahelistele ajakirjanikele vaba juurdepääsu kõikidele Tiibeti autonoomsetele piirkondadele.

Mõistes nende sügavat lootusetusetunnet, kutsub EL tiibetlasi üles loobuma äärmuslikest protestivormidest, nagu enesesüütamine, ning kutsub nende kogukonna- ja usuliidreid kasutama oma mõjuvõimu selle traagilise inimelude kaotamise lõpetamiseks.

EL julgustab kõiki asjaosalisi alustama sisukat dialoogi.”

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, Montenegro* ja Island+, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja võimalikud kandidaatriigid Albaania ja Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia ja Montenegro osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar