Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 14. december 2012

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Erklæring fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, på Den Europæiske Unions vegne om selvafbrændinger i Tibet

"EU er dybt bedrøvet over det stigende antal tibetanere, der udfører selvafbrænding, heraf mange unge.

Vi er bekymrede over restriktionerne på mulighederne for at give udtryk for tibetansk identitet, som synes at give anledning til stigende utilfredshed i regionen. EU respekterer Kinas territoriale integritet, men opfordrer samtidig de kinesiske myndigheder til at tage fat på de dybereliggende årsager til det tibetanske folks frustration og sikre, at deres civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder respekteres, herunder deres ret til at leve i overensstemmelse med deres egen kultur, udøve deres egen religion og bruge deres eget sprog.

EU støtter fuldt ud erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, den 2. november 2012. EU opfordrer de kinesiske myndigheder til at respektere tibetanernes ret til fredelige forsamlinger og ytringsfrihed, til at udvise tilbageholdenhed og løslade alle personer, der tilbageholdes for at have deltaget i fredelige demonstrationer.

Vi opfordrer ligeledes indtrængende de kinesiske myndigheder til at give diplomater og internationale journalister fri adgang til alle autonome tibetanske områder.

EU anerkender tibetanernes store fortvivlelse men opfordrer dem til at afstå fra at anvende ekstreme protestformer såsom selvafbrænding og opfordrer deres samfunds ledere og religiøse ledere til at bruge deres indflydelse til at hjælpe med at standse disse tragiske tab af menneskeliv.

Endelig opfordrer EU alle berørte parter til at genoptage en meningsfuld dialog."

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Montenegro* og Island+, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

*Kroatien og Montenegro deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar