Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 14. prosince 2012 (09.01)

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k případům sebeupálení v Tibetu

„EU je hluboce zarmoucena zvyšujícím se počtem Tibeťanů, kteří se rozhodnou pro smrt sebeupálením.V řadě případů se jedná o mladé lidi.

Jsme znepokojeni omezováním možností Tibeťanů hlásit se ke své identitě, které je podle všeho důvodem rostoucí nespokojenosti v regionu. EU plně respektuje územní celistvost Číny, avšak vyzývá čínské orgány, aby se zabývaly hluboce zakořeněnými příčinami frustrace Tibeťanů a aby zajistily respektování jejich občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv, mimo jiné práva hlásit se k vlastní kultuře a náboženství a práva používat svůj jazyk.

EU plně podporuje prohlášení, které dne 2. listopadu 2012 vydala vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová. EU vyzývá čínské orgány, aby respektovaly právo Tibeťanů na pokojné shromažďování a jejich svobodu projevu, aby jednaly uvážlivě a propustily všechny osoby zadržované za účast na pokojných demonstracích.

Rovněž naléhavě vyzýváme čínské orgány, aby diplomatům a zahraničním novinářům umožnily neomezený přístup do všech tibetských autonomních oblastí.

EU chápe pocity naprosté beznaděje Tibeťanů, přesto je však vyzývá, aby nevolili extrémní formy protestu, jako je sebeupálení, a dále apeluje na tibetské náboženské a komunitní vůdce, aby využili svého vlivu a vlnu tragických úmrtí pomohli zastavit.

EU v neposlední řadě vyzývá všechny zúčastněné strany k opětovnému zahájení smysluplného dialogu.“

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Černá Hora* a Island+, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru.

* Chorvatsko a Černá Hora jsou i nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar