Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

V Bruseli 10. decembra 2012

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie ku Dňu ľudských práv 10. decembra 2012

Dnes, 10. decembra, oslavujeme Deň ľudských práv. Obhajoba ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa ako strieborná niť vinie vonkajšími vzťahmi EÚ.

Tento rok bol pre EÚ v oblasti ľudských práv plodným rokom. EÚ prijala stratégiu týkajúcu sa ľudských práv na zvýšenie účinnosti a jednotnosti politiky EÚ v oblasti ľudských práv v celej škále svojich činností. Vymenovali sme prvého osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva Stavrosa Lambrinidisa s cieľom podporovať ľudské práva prostredníctvom dialógu s tretími krajinami a s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami. EÚ dostala v októbri 2012 aj Nobelovu cenu mieru ako uznanie za svoju prácu v oblasti zmierenia, demokracie a podpory ľudských práv, čo prispelo k rozšíreniu oblasti mieru a stability na celom kontinente. Je preto prirodzené, že k odovzdaniu tejto prestížnej ceny prichádza v deň oslavy ľudských práv.

Témou tohtoročného Dňa ľudských práv je začlenenie a právo na účasť vo verejnom živote. Vzhľadom na prechod k demokracii, ktorého sme svedkami na celom svete, ide o obzvlášť aktuálnu tému. Mnohé krajiny v našom susedstve, ako napríklad Tunisko, Líbya a Egypt, v minulom roku úspešne zorganizovali demokratické voľby a umožnili tak mnohým občanom po prvýkrát slobodne hlasovať, čím im ponúkli možnosť zúčastniť sa na rozhodnutiach ovplyvňujúcich ich budúcnosť. Táto orientácia na demokraciu je zrejmá aj vo vzdialenejších krajinách. Po desaťročiach vnútorných represií dochádza konečne k dramatickým zmenám v Barme/Mjanmarsku. Privítali sme prijatie novej predbežnej ústavy v Somálsku a nedávno sa uskutočnili v pokojnej atmosfére voľby v Sierre Leone.

Stále však zostáva urobiť veľa na podporu tých, ktorí riskujú svoje životy v záujme obrany základných hodnôt, v ktoré veria, a v nádeji na lepšiu budúcnosť pre seba a pre budúce generácie. Konanie volieb môže byť len prvým krokom na ceste k trvalej demokracii, v ktorej zapustia korene ľudské práva. Práva musia byť v spoločnosti zakotvené nielen prostredníctvom zákonov, ale aj v každodennej praxi. EÚ si uvedomuje obnovené úsilie mnohých vlád prísnejšie obmedziť legitímne aktivity MVO – najmä, no nie výhradne, tých MVO, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia. EÚ je pripravená podporovať dôležitú prácu občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti bola založená Európska nadácia na podporu demokracie ako konkrétny dôkaz záväzku EÚ podporovať demokraciu v susedných aj vzdialenejších krajinách.

Sme presvedčení, že každý človek musí mať možnosť uplatňovať svoje právo na rovnakú účasť. V popredí mnohých hnutí za demokraciu, ktorých svedkami sme boli tohto roku, boli často ženy a mladí ľudia, ktorí sa stali inšpiráciou pre ľudí po celom svete. Ľudia so zdravotným postihnutím sa pri uplatňovaní svojho práva na účasť na verejnom živote stále stretávajú s prekážkami; tento fakt je potrebné riešiť. EÚ je odhodlaná spolupracovať s vládami na celom svete prostredníctvom viacstranných a medzinárodných organizácií a v duchu prirodzeného partnerstva s občianskou spoločnosťou s cieľom podporovať nové demokracie a zabezpečiť, aby sa právo začleniť sa do verejného života a zúčastňovať sa na ňom mohlo stať pre všetkých konkrétnou skutočnosťou.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar