Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

Bruxelles, 10 decembrie 2012

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Declarația Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, 10 decembrie 2012

Astăzi, 10 decembrie, sărbătorim Ziua Drepturilor Omului. Sprijinirea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept reprezintă un principiu director pentru relațiile externe ale UE.

Acest an a fost o perioadă productivă pentru UE în domeniul drepturilor omului. UE a adoptat o strategie în domeniul drepturilor omului în scopul de a spori eficacitatea și consecvența politicii UE în domeniul drepturilor omului la nivelul întregii sale palete de activități. L-am numit pe primul Reprezentant Special al UE pentru drepturile omului, dl Stavros Lambrinidis, pentru a promova drepturile omului prin dialog cu țările terțe, precum și cu organizațiile internaționale și regionale. De asemenea, UE i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace în octombrie 2012, în semn de recunoaștere a activităților sale în domeniul reconcilierii, democrației și promovării drepturilor omului, care au contribuit la extinderea spațiului de pace și stabilitate la nivelul continentului. Este o sincronizare cu înțeles profund ca decernarea acestui prestigios premiu să se realizeze în ziua sărbătoririi drepturilor omului.

Tema Zilei Drepturilor Omului din acest an este incluziunea și dreptul de a lua parte la viața publică. Această temă este deosebit de oportună în contextul tranzițiilor către democrație la care asistăm la nivel mondial. O serie de țări din vecinătatea noastră, cum ar fi Tunisia, Libia și Egiptul, au organizat cu succes alegeri democratice în cursul acestui an, acordând multor cetățeni posibilitatea de a vota liber pentru prima dată și oferindu-le ocazia de a participa la deciziile care le influențează viitorul. Această tendință către democrație s-a manifestat și în regiuni mai îndepărtate. După decenii de represiune internă, într-un final au avut loc schimbări dramatice în Birmania/Myanmar. În Somalia, am salutat adoptarea unei noi constituții provizorii, iar în Sierra Leone, alegerile recente s-au realizat într-un cadru pașnic.

Cu toate acestea, rămân încă multe de întreprins pentru a-i susține pe cei care își riscă viețile sprijinind valorile fundamentale în care cred și sperând într-un viitor mai bun pentru ei și pentru generațiile viitoare. Organizarea de alegeri poate fi doar primul pas către o democrație solidă, în care drepturile omului prind rădăcini. Drepturile trebuie consacrate în cadrul societății prin legi, dar și prin practica de zi cu zi. UE este conștientă de eforturile reînnoite depuse de diverse guverne în vederea sporirii restricțiilor aplicate activităților legitime ale ONG-urilor - în special, dar nu exclusiv, celor care primesc finanțare din străinătate. UE s-a angajat să sprijine activitatea esențială a societății civile. În acest context, a fost instituit Fondul european pentru democrație, acesta reprezentând concretizarea angajamentului UE de a sprijini democrația în vecinătatea sa și dincolo de aceasta.

Credem că toți oamenii trebuie să fie liberi să își exercite dreptul la participarea egală. Femeile și tinerii s-au situat în fruntea multora dintre mișcările democratice la care am asistat în acest an și au reprezentat o inspirație pentru oameni din întreaga lume. Oamenii cu handicap se confruntă încă cu obstacole în exercitarea dreptului lor de a participa la viața publică, aceasta fiind o chestiune care trebuie abordată. UE s-a angajat să colaboreze cu guverne din întreaga lume prin intermediul organizațiilor multilaterale și internaționale și într-un spirit de parteneriat veritabil cu societatea civilă, în scopul de a sprijini noile democrații și de a asigura că dreptul la incluziune și la participare la viața publică pot deveni o realitate concretă pentru toți cetățenii.

Croația*, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, se aliniază prezentei declarații.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar