Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 10 grudnia 2012 r. (14.12)

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji Dnia Praw Człowieka (10 grudnia 2012 r.)

10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka. Obrona praw człowieka, demokracji i praworządności to idea przyświecająca UE w jej stosunkach zewnętrznych.

W tym roku UE aktywnie działała na rzecz praw człowieka. Przyjęła strategię, dzięki której zwiększy skuteczność i spójność swojej polityki w zakresie praw człowieka we wszystkich dziedzinach działalności. Stavros Lambrinidis został mianowany pierwszym specjalnym przedstawicielem UE ds. praw człowieka i będzie upowszechniał prawa człowieka, prowadząc dialog z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi. W październiku 2012 roku UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu za działalność służącą pojednaniu, demokracji i propagowaniu praw człowieka, która pomogła rozpowszechnić pokój i stabilność na całym kontynencie. Wręczenie tej prestiżowej nagrody trafnie przypada w Dniu Praw Człowieka.

Tematem tegorocznych obchodów jest włączenie społeczne i prawo do udziału w życiu publicznym. Jest to szczególnie aktualna kwestia wobec przemian demokratycznych, które zachodzą na całym świecie. Kilka państw z nami sąsiadujących – Tunezja, Libia, Egipt – zdołało w mijającym roku zorganizować demokratyczne wybory, po raz pierwszy umożliwiając obywatelom wolne głosowanie i udział w podejmowaniu decyzji mających wpływ na ich przyszłość.To dążenie ku demokracji było widoczne również w odleglejszych regionach. Po latach wewnętrznych represji do gwałtownych zmian doszło nareszcie w Birmie/Mjanmie. W Somalii przyjęto nową tymczasową konstytucję, a w Sierra Leone niedawne wybory przebiegły w pokojowej atmosferze.

Dużo jednak pozostaje jeszcze do zrobienia, aby pomóc tym, którzy narażają swoje życie, broniąc wyznawanych przez siebie podstawowych wartości. Są to ludzie, którzy mają nadzieję na lepszą przyszłość – własną i następnych pokoleń. Organizacja wyborów to często jedynie pierwszy krok ku prawdziwej demokracji, w której zakorzenione są prawa człowieka. Prawa należy zagwarantować społeczeństwu przepisami, ale muszą być one przestrzegane w codziennym życiu. UE jest świadoma, że wiele rządów próbuje jeszcze bardziej ograniczyć legalną działalność organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych (lecz nie tylko), które otrzymują środki finansowe z zewnątrz. UE zdecydowanie popiera bardzo ważną pracę społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie dlatego utworzyła Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, który jest konkretnym przykładem jej zaangażowania we wspieranie demokracji w krajach sąsiadujących i w innych regionach.

Uważamy, że każdy powinien mieć prawo do udziału w życiu publicznym. Na czele wielu ruchów demokratycznych, których obecność dostrzegliśmy w tym roku, stały kobiety i młodzież – to inspiracja dla całego świata. Korzystanie z prawa do udziału w życiu publicznym jest ciągle trudne dla osób niepełnosprawnych. Problem ten musi zostać rozwiązany. UE jest gotowa współpracować z rządami krajów na całym świecie, działać w ramach organizacji wielostronnych i międzynarodowych i tworzyć prawdziwe partnerstwa ze społeczeństwem obywatelskim, po to by wspierać nowe ustroje demokratyczne i zagwarantować, że prawo do włączenia społecznego i udziału w życiu publicznym stanie się powszechne i rzeczywiste.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra* i Islandia+; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia; państwa EFTA i członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia, a także Ukraina, Republika Mołdowy, Armenia i Gruzja zgadzają się z niniejszym oświadczeniem.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii oraz Czarnogóra nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar