Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 10 december 2012 (14.12)

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie op de Dag van de Mensenrechten, 10 december 2012

Vandaag, 10 december, vieren we de Dag van de Mensenrechten. Opkomen voor mensen­rechten, de democratie en de rechtsstaat vormt de rode draad in de externe betrekkingen van de Unie.

We kijken terug op een jaar dat voor de EU productief is geweest op het gebied van de mensenrechten. De Unie heeft een mensenrechtenstrategie aangenomen om het EU‑mensenrechtenbeleid in al haar activiteiten doeltreffender en samenhangender te maken. We hebben de eerste speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de mensenrechten, de heer Stavros Lambrinidis, aangesteld om de mensenrechten te bevorderen door middel van dialoog met derde landen en met internationale en regionale organisaties. De Nobelprijs voor de vrede is in oktober 2012 aan de Europese Unie toegekend, uit erkentelijkheid voor haar inspanningen inzake verzoening, democratie en bevordering van de mensenrechten, die ertoe hebben bijgedragen dat de ruimte van vrede en stabiliteit zich over het continent uitbreidt. Het is passend dat de overhandiging van deze prestigieuze prijs op de dag valt dat we de mensenrechten vieren.

Het thema van de Dag van de Mensenrechten dit jaar is inclusie en het recht om aan het openbare leven deel te nemen. Dit thema komt als geroepen in deze periode van democratische transities die we nu overal ter wereld zien plaatsvinden. Verscheidene Nabuurschapslanden, zoals Tunesië, Libië en Egypte, hebben het afgelopen jaar met succes democratische verkiezingen georganiseerd, waardoor veel burgers voor het eerst vrij konden kiezen en de gelegenheid kregen om deel te nemen aan beslissingen over hun toekomst. Ook verder weg was deze trend richting democratie te onderscheiden. Na decennia van binnenlandse onderdrukking vinden er nu eindelijk indrukwekkende veranderingen plaats in Birma/Myanmar. In Somalië was de aanneming van een nieuwe voorlopige grondwet een ontwikkeling die wij verwelkomen en in Sierra Leone zijn de recente verkiezingen vreedzaam verlopen.

Het blijft echter onverminderd noodzakelijk diegenen te steunen die hun leven wagen voor de fundamentele waarden waarin ze geloven, in de hoop op een betere toekomst voor henzelf en voor toekomstige generaties. Verkiezingen kunnen alleen een eerste stap zijn in de richting van diepgaande democratie waarin de mensenrechten kunnen wortelen. Rechten moeten maatschappelijk worden verankerd langs juridische weg, maar ook in de dagelijkse praktijk. De Unie is zich bewust van hernieuwde pogingen van diverse regeringen om beperkingen op te leggen aan de rechtmatige activiteiten van ngo's, en meer bepaald, maar niet uitsluitend, van ngo's die externe financiering ontvangen. De Unie is gecommitteerd aan ondersteuning van het maatschappelijk middenveld, dat werk van levensbelang verricht. In dit verband is een Europees Fonds voor Democratie ingesteld als een concrete uiting van het engagement van de Unie tot ondersteuning van de democratie in het Nabuurschap en verder weg.

Wij geloven dat iedereen vrij moet zijn om zijn recht op gelijke deelname uit te oefenen. Vrouwen en jongeren stonden in de voorste gelederen van veel van de democratische bewegingen die wij dit jaar hebben aanschouwd, en zijn een inspiratie geweest voor mensen over de hele wereld. Personen met een beperking worden nog steeds belemmerd in de uitoefening van hun recht om aan het publieke leven deel te nemen, en dat moet worden aangepakt. De Unie wil graag met regeringen over de hele wereld, door middel van multi­laterale en internationale organisaties en in een geest van oprecht partnerschap met het maatschappelijk middenveld samenwerken om nieuwe democratieën te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het recht op inclusie en deelname aan het openbare leven voor iedereen een concrete werkelijkheid wordt.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar