Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

LV

Briselē, 2012. gada 10. decembrī

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones deklarācija Cilvēktiesību dienā, 2012. gada 10. decembrī

Šodien, 10. decembrī, mēs atzīmējam Cilvēktiesību dienu. Cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma aizstāvība ir sudraba dzīpars, kas vijas cauri ES ārējām attiecībām.

Šogad mēs atskatāmies uz Eiropas Savienībai ražīgu gadu cilvēktiesību jomā. ES pieņēma cilvēktiesību stratēģiju, lai stiprinātu ES cilvēktiesību politikas efektivitāti un konsekvenci visās darbības jomās. Mēs iecēlām pirmo ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos, Stavrosu Lambrinida (Stavros Lambrinidis) kungu, nolūkā veicināt cilvēktiesības, izmantojot dialogu ar trešām valstīm, kā arī starptautiskām un reģionālām organizācijām. Eiropas Savienībai 2012. gada oktobrī piešķīra arī Nobela Miera prēmiju, tādējādi izrādot atzinību par darbu pie samierināšanas, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas, kas palīdzēja paplašināt miera un stabilitātes zonu visā kontinentā. Ir gadījies tā, ka šīs prestižās balvas piešķiršana notiek cilvēktiesību svētku dienā.

Šogad cilvēktiesību dienas tēma ir iekļaušana un tiesības uz līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Tā ir īpaši aktuāla tēma, ņemot vērā pāreju uz demokrātiju, kurai esam aculiecinieki it visur pasaulē. Vairākas mūsu kaimiņvalstis, piemēram, Tunisija, Lībija un Ēģipte pagājušajā gadā veiksmīgi rīkoja demokrātiskas vēlēšanas, pirmo reizi ļaujot daudziem pilsoņiem brīvi balsot un piedāvājot iespēju piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu nākotni. Šāda virzība uz demokrātiju bija acīmredzama arī tālākos reģionos. Pēc iekšēju represiju desmitgadēm krasas izmaiņas beidzot notiek Birmā/Mjanmā. Mēs paudām gandarījumu par jaunas pagaidu konstitūcijas pieņemšanu Somālijā, un Sjerraleonē nesen notikušās vēlēšanas noritēja mierīgā gaisotnē.

Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai atbalstītu tos, kas riskē ar savu dzīvību, aizstāvot pamatvērtības, kurām viņi tic, un cerot uz labāku nākotni sev un nākamajām paaudzēm. Vēlēšanu organizēšana var būt tikai pirmais solis ceļā uz padziļinātu demokrātiju, uz kuru balstās cilvēktiesības. Tiesības sabiedrībā jānostiprina ar likumu, bet tās jāpiemēro arī ikdienā. ES apzinās vairāku valdību centienus no jauna pastiprināt ierobežojumus NVO likumīgajām darbībām – it īpaši tām, kas saņem ārēju finansējumu, bet ne tikai. ES ir apņēmusies atbalstīt ārkārtīgi svarīgo pilsoniskās sabiedrības darbu. Saistībā ar to ir izveidots Eiropas Demokrātijas fonds kā viena no konkrētām izpausmēm ES apņēmībai atbalstīt demokrātiju kaimiņvalstīs un arī citur.

Mēs uzskatām, ka ikvienam jābūt brīvībai izmantot savas tiesības uz vienlīdzīgu līdzdalību. Šogad pieredzēto daudzu demokrātisko kustību pirmajās rindās ir bijušas sievietes un jaunieši, iedvesmojot cilvēkus visā pasaulē. Cilvēki ar invaliditāti joprojām saskaras ar šķēršļiem, izmantojot savas tiesības uz līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kas noteikti jārisina. ES ir apņēmusies sadarboties ar valdībām visā pasaulē, izmantojot daudzpusējas un starptautiskas organizācijas, un patiesas partnerības garā kopā ar pilsonisko sabiedrību atbalstīt jaunizveidotās demokrātijas un nodrošināt to, ka tiesības uz iekļaušanu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē ir patiesa realitāte visiem.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija, Azerbaidžāna un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar