Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

Briuselis, 2012 m. gruodžio 10 d.

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu žmogaus teisių dienos, minimos 2012 m. gruodžio 10 d., proga

Šiandien, gruodžio 10 d., minime žmogaus teisių dieną. Žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės gynimas yra kertinis ES išorės santykių aspektas.

Apžvelgdami praėjusius metus, galime konstatuoti, kad žmogaus teisių srityje Europos Sąjungai jie buvo rezultatyvūs. ES priėmė Žmogaus teisių strategiją, kuria siekiama, kad ES žmogaus teisių politika būtų veiksmingesnė ir nuoseklesnė visose vykdomos veiklos srityse. Siekdami propaguoti žmogaus teises dialoguose su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis, paskyrėme pirmą ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais Stavros Lambrinidis. Be to, 2012 m. spalio mėn. Europos Sąjungai buvo skirta Nobelio taikos premija, įvertinant jos veiklą susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių puoselėjimo srityje, kuri padėjo sukurti visą žemyną apimančią taikos ir stabilumo erdvę. Simboliška, kad ši prestižinė premija įteikiama žmogaus teisių minėjimo dieną.

Šiemet žmogaus teisių dienos tema yra įtrauktis ir teisė dalyvauti viešajame gyvenime. Ši tema ypač aktuali, atsižvelgiant į visame pasaulyje matomus pereigos prie demokratijos procesus. Kelios mūsų kaimyninės šalys, pavyzdžiui, Tunisas, Libija ir Egiptas, per praėjusius metus sėkmingai surengė demokratinius rinkimus; juose daugeliui piliečių pirmą kartą buvo leista laisvai balsuoti ir suteikta galimybė dalyvauti priimant jų ateičiai svarbius sprendimus. Ši demokratizacijos tendencija buvo pastebima ir tolesniuose regionuose. Po ištisus dešimtmečius trukusių vidaus represijų pagaliau vyksta dramatiški pokyčiai Birmoje / Mianmare. Somalyje turėjome progą pasidžiaugti naujos laikinosios konstitucijos priėmimu, o Siera Leonėje neseniai įvyko taikūs rinkimai.

Tačiau reikia dar daug nuveikti, kad paremtume žmones, rizikuojančius gyvybe dėl pagrindinių vertybių, kuriomis jie tiki, tikėdamiesi geresnės ateities sau ir būsimoms kartoms. Surengti rinkimai – tai tik pirmas žingsnis kuriant tikrą demokratiją, kurioje įtvirtintos žmogaus teisės. Visuomenėje teises turi užtikrinti tiek įstatymai, tiek kasdienė praktika. ES žino, kad įvairios vyriausybės vėl mėgina sugriežtinti teisėtai NVO veiklai taikomus apribojimus – tai visų pirma pasakytina apie išorės finansavimą gaunančias NVO, bet ne tik apie jas. ES yra įsipareigojusi remti gyvybiškai svarbią pilietinės visuomenės veiklą. Atsižvelgiant į tai įsteigtas Europos demokratijos fondas – tai akivaizdžiai parodo ES pasiryžimą remti demokratiją kaimynystėje ir už jos ribų.

Esame įsitikinę, kad kiekvienas žmogus turi laisvai naudotis teise į lygiavertį dalyvavimą. Moterys ir jaunimas buvo daugelio šiemet mūsų matytų demokratinių judėjimų priešakyje ir įkvėpė žmones visame pasaulyje. Žmonės su negalia, norėdami naudotis savo teise dalyvauti viešajame gyvenime, vis dar susiduria su kliūtimis – šis klausimas turi būti sprendžiamas. ES yra įsipareigojusi, pasitelkdama daugiašales ir tarptautines organizacijas ir vadovaudamasi tikros partnerystės su pilietine visuomene principu, bendradarbiauti su vyriausybėmis visame pasaulyje siekdama remti naujas demokratijas ir užtikrinti, kad visi žmonės galėtų realiai naudotis teise į įtrauktį bei dalyvavimą viešajame gyvenime.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija * , Juodkalnija * , Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija bei Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija ir Gruzija prisijungia prie šio pareiškimo.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar