Navigation path

Left navigation

Additional tools

AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

HU

Brüsszel, 2012. december 10.

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Catherine Ashton főképviselőnek az Európai Unió nevében tett nyilatkozata az emberi jogok napján, 2012. december 10-én

A mai napon, december 10-én az emberi jogok napját ünnepeljük. Síkra szállunk az emberi jogokért, a demokráciáért és a jogállamiságért – olyan vezérfonál ez, mely az EU külkapcsolatainak egészét átszövi.

Ami az emberi jogokat illeti, igencsak tevékeny évre tekinthetünk vissza az idén. Az Európai Unió új emberi jogi stratégiát fogadott el annak érdekében, hogy minden téren javítsa az uniós emberi jogi politika hatékonyságát és következetességét. Létrehoztuk az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének tisztségét is. Az új tisztséget elsőként Stavros Lambrinidis tölti be. Célunk, hogy a harmadik országokkal, valamint a nemzetközi és regionális szervezetekkel folytatott párbeszéd révén előmozdítsuk az emberi jogok ügyét. Szintén ebben az évben történt, hogy az Európai Unió a megbékélés, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása terén tett erőfeszítései elismeréseként októberben elnyerte a Nobel-békedíjat: munkálkodása nyomán tovább bővült az a térség a kontinensen, ahol béke és stabilitás honol. Mi lehetne jobb alkalom e köztiszteletnek örvendő díj átvételére, mint az emberi jogok ünnepének napja?

Az idei emberi jogok napjának témája a befogadás és a közéletben való részvétel joga. Ez most különösen időszerű, hiszen világszerte több helyen is szemtanúi lehetünk a demokratikus átmenetnek. A tavalyi évben több szomszédunk – Tunézia, Líbia, Egyiptom – tartott sikerrel demokratikus választásokat, melyek eredményeként számos polgár szavazhatott életében először meggyőződése szerint, és szólhatott bele a jövőjét befolyásoló döntésekbe. A demokratikus trendek távolabbi régiókban is megmutatkoztak. A belső elnyomás évtizedei után végre drámai átalakulás megy végbe Burmában (Mianmarban). Szomáliában az új ideiglenes alkotmány elfogadását üdvözölhettük, Sierra Leonéban pedig békés környezetben zajlottak le a nemrégiben tartott választások.

Mindazonáltal sokat kell még tennünk azok támogatása érdekében, akik azokért az alapvető értékekért kockáztatják az életüket nap mint nap, melyekben hisznek, abban a reményben, hogy mind maguk, mind az elkövetkező generációk számára egy jobb jövő következik el. A választások megtartása csak az első lépés az emberi jogokat szavatoló, mélyen gyökerező demokrácia megteremtésében. Nemcsak a törvények, de a napi valóság révén is le kell fektetni a jogok tiszteletét a társadalomban. Az EU tudatában van annak, hogy sajnos több kormány újult erővel igyekszik tovább szigorítani a civil szervezetek legitim tevékenységeit gúzsba kötő korlátozásokat, különösen – de nem kizárólag – azon szervezetek esetében, amelyek külső finanszírozásban részesülnek. Az Európai Unió elkötelezetten támogatja a civil társadalom elengedhetetlen fontosságú munkáját. Ezért hívtuk életre a Demokráciáért Európai Alapítványt, mely az EU demokrácia iránti töretlen támogatásának kézzel fogható példája közvetlen szomszédságunkban és azon túl.

Hisszük, hogy mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy szabadon gyakorolhassa az egyenlő részvétel jogát. Az idei évben végbe menő demokratikus megmozdulások arcvonalában gyakran láthattunk nőket és fiatalokat – példájuk ösztönző lehet mások számára is, szerte a világon. A fogyatékossággal élő személyeknek sajnos mindmáig akadályokkal kell szembenézniük, ha a közéletben való részvétel jogát kívánják gyakorolni – ezzel tehát mindenképpen foglalkoznunk kell. Az Európai Unió elkötelezett a világ kormányaival végzett közös munka iránt, mely multilaterális és nemzetközi szervezetek révén és a civil társadalommal folytatott igazi partnerség szellemében valósul meg annak érdekében, hogy támaszt nyújtson az új demokráciáknak, és szavatolja, hogy a befogadás és a közéletben való részvétel joga mindenki számára kézzel fogható valósággá váljon.

A csatlakozó ország: Horvátország*, a tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró* és Izland+ és Szerbia*, a stabilizációs és társulási folyamat országai és egyben potenciális jelöltek: Albánia, Bosznia-Hercegovina, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországai: Liechtenstein és Norvégia, továbbá Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia csatlakoznak e nyilatkozathoz.

Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar