Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 10 декември 2012 г.

(OR. en)

17549/1/12 REV 1

PRESSE 520

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз по случай 10 декември 2012 г.  Международния ден на правата на човека

На днешния ден, 10 декември, отбелязваме Международния ден на правата на човека. Отстояването на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава е нишката, която преминава през всички аспекти на външните отношения на ЕС.

Сега обръщаме поглед назад към една плодотворна за ЕС година в областта на правата на човека. Приехме стратегия за правата на човека, насочена към повишаване на ефективността и последователността на политиката на ЕС по правата на човека в целия диапазон от дейности на Съюза. Определихме първия специален представител на ЕС за правата на човека г-н Ставрос Ламбринидис, който да утвърждава правата на човека чрез диалог с трети държави и с международни и регионални организации. През октомври 2012 г. на ЕС беше присъдена и Нобеловата награда за мир като признание за неговите усилия за помирение, демокрация и утвърждаване на правата на човека, които способстваха за разширяване на пространството на мир и стабилност в континента. Подобаващо е, че връчването на тази престижна награда се случва в деня, в който честваме правата на човека.

Тазгодишният ден на правата на човека е посветен на приобщаването и правото на участие в обществения живот. Този надслов е особено навременен в контекста на прехода към демокрация, който виждаме в цял свят. През изминалата година редица страни в съседство като Тунис, Либия и Египет успешно проведоха демократични избори, които дадоха на много граждани възможност за първи път да гласуват свободно и да участват в решенията, засягащи бъдещето им. Стремежът към демокрация беше очевиден и на по-далечни места. След десетилетия на вътрешни репресии в Бирма/Мианмар най-накрая се извършват драматични промени. Приветствахме приемането на нова временна конституция в Сомалия, а неотдавнашните избори в Сиера Леоне преминаха в мирна обстановка.

Същевременно още много трябва да се направи в подкрепа на хората, излагащи на опасност живота си, за да отстояват основните ценности, в които вярват, и за да се борят за по-добро бъдеще за себе си и за идните поколения. Провеждането на избори е само първата стъпка към демокрация в дълбочина, в която да пуснат корени правата на човека. Правата трябва да бъдат заложени в обществото посредством правото, но и да се утвърждават всекидневно. ЕС осъзнава подновените усилия на различни правителства да затегнат ограниченията върху законната дейност на неправителствените организации, и особено на получаващите външно финансиране. ЕС запазва ангажимента си да подкрепя жизненоважната работа на гражданското общество. В този контекст беше създаден Европейски фонд за демокрация като конкретен израз на ангажимента на ЕС да подкрепя демокрацията в съседните райони и отвъд тях.

Вярваме, че всеки човек трябва да може свободно да упражнява правото си на равно участие. Жените и младите хора бяха в първите редици на много от демократичните движения през тази година и служат за вдъхновение на хората от цял свят. Хората с увреждания все още срещат пречки да упражняват правото си на участие в обществения живот — проблем, който трябва да бъде разрешен. ЕС се е ангажирал да работи с правителства по цял свят в рамките на многостранни и международни организации и в дух на истинско партньорство с гражданското общество да подкрепя новите демокрации и да прави необходимото, за да се гарантира, че правото на приобщаване и участие в обществения живот може да се превърне в конкретна реалност за всеки човек.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar