Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 25. november 2012

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, 25. novembru 2012

Nasilje in zloraba vsak dan prizadeneta ženske iz različnih socialnih okolij. Kar sedem od desetih žensk po vsem svetu je bilo v določenem življenjskem obdobju žrtev fizičnega nasilja. Nasilje ne pozna geografskih, kulturnih, socialnih, ekonomskih ali izobrazbenih meja. Je pojav, ki prizadene vse družbene sloje in ima številne grozljive obraze: od spolnega nadlegovanja do pohabljanja ženskih spolnih organov, prisilnih porok in umorov iz časti. Nasilje nad ženskami je prav gotovo najbolj razširjena oblika kršenja človekovih pravic v današnjem času – kršitev, ki vsako leto prizadene na milijone žrtev ter povzroča hude fizične in čustvene bolečine.

Ne smemo se ustaviti zgolj pri preprečevanju nasilja; ženskam moramo omogočiti tudi dostop do priložnosti za preživljanje, jim zagotoviti enakopravno udeležbo v javnem življenju, odpraviti diskriminatorne zakone in prakse ter poskrbeti, da bodo ženske in dekleta v domovih, pisarnah, na ulicah in v šolah varne.

EU se je zavezala, da bo pri tem prevzela vodilno vlogo. Zaščita pred nasiljem na podlagi spola je postala ključni element strategije EU na področju človekovih pravic. Poleg tega smo pripravili pot za obsežnejše sodelovanje med EU in ZN na tem področju. Ženske in dekleta so še posebej ranljive in pogosteje tarče nasilja v konfliktnih razmerah. Zato smo preprečevanje in boj proti tovrstnemu nasilju postavili za prednostno nalogo vojaških in policijskih misij EU. Misija EU na Kosovem, na primer, že sodeluje pri preiskavah in sodnem pregonu v primerih posilstev med vojno ter pri krepitvi boja proti trgovini z ljudmi. EU je namenila 4 milijone EUR za zmanjšanje nasilja nad ženskami v Egiptu.

Odpravljanje in preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti bo osrednja tema na 57. zasedanju Komisije ZN za status žensk, ki bo potekalo marca 2013. EU si bo prizadevala za zagotovitev uspeha te komisije.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija in Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ :

Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar