Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 25 november 2012

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie op de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, 25 november 2012

Vrouwen in alle geledingen van de samenleving hebben iedere dag te maken met geweld en misbruik. Wel zeven op de tien vrouwen over de hele wereld hebben naar eigen zeggen op enig moment in hun leven te maken gekregen met fysiek geweld. Dit geweld kent geen geografische, culturele, sociale of economische grenzen en hangt niet samen met het onderwijsniveau. Het komt in alle samenlevingen voor en neemt allerlei vreselijke vormen aan: van seksuele intimidatie tot genitale verminking, uithuwelijking en eremoorden. Geweld tegen vrouwen is waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van mensenrechten­schending die wij kennen. Het geweld kost elk jaar miljoenen slachtoffers en veroorzaakt grote lichamelijke en emotionele schade.

We moeten niet alleen geweld helpen voorkómen, maar vrouwen ook meer economische kansen bieden en ervoor zorgen dat zij op voet van gelijkheid deelnemen aan het openbare leven. We moeten wetten en praktijken die discriminerend zijn voor vrouwen afschaffen en ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes thuis, op het werk, op straat en op school veilig zijn.

De EU is vastbesloten hierin het voortouw te nemen. We hebben bescherming tegen seksegerelateerd geweld centraal gesteld in het mensenrechtenbeleid van de EU. Daarnaast hebben we de weg vrijgemaakt voor meer samenwerking tussen de EU en de VN op dit gebied. Met name in conflictsituaties zijn vrouwen en meisjes vaak het doelwit en zijn zij zeer kwetsbaar. Daarom is het voorkómen en bestrijden van geweld tegen vrouwen een van de prioriteiten voor de militaire missies en politiemissies van de EU. Zo is de EU-missie in Kosovo al betrokken bij het onderzoek naar en de vervolging van verkrachtingen die plaatsvonden tijdens de oorlog en bij de intensivering van de strijd tegen mensenhandel. De EU besteedt bijvoorbeeld ook vier miljoen euro aan de bestrijding van geweld tegen vrouwen in Egypte.

Het uitbannen en voorkomen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes is het hoofdthema van de 57e zitting van de Commissie van de Verenigde Naties inzake de Positie van de Vrouw, die in maart 2013 wordt gehouden. De EU zal zich ervoor inspannen het werk van de Commissie tot een succes te maken.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* :

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ :

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar