Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 25. novembrī

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Augstās pārstāves Ketrinas Eštones (Catherine Ashton) paziņojums Eiropas Savienības vārdā saistībā ar Starptautisko pret sievietēm vērstas vardarbības izskaušanas dienu 2012. gada 25. novembrī

Sievietes no visdažādākajiem sociālajiem slāņiem ik dienu sastopas ar vardarbību un ļaunprātīgu izturēšanos. Pasaulē septiņas no desmit sievietēm atzīst, ka viņas kādā no dzīves posmiem ir saskārušās ar fizisku vardarbību. Vardarbībai nav robežu ne ģeogrāfiskā, ne kultūras, ne sociālā, ne ekonomiskā vai izglītības ziņā. Tas ir fenomens, kas sastopams jebkurā sabiedrībā un var izpausties visdažādākajos veidos, sākot ar seksuālu uzmākšanos, līdz pat sievietes dzimumorgānu izkropļošanai, piespiedu laulībām un slepkavībām goda aizstāvēšanas dēļ. Pret sievietēm vērsta vardarbība, bez šaubām, mūsdienās ir visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpums. Tā ik gadus prasa miljoniem upuru un rada neciešamas fiziskas un emocionālas sāpes.

Mums ir ne tikai jāpalīdz novērst vardarbību, mums ir jāstrādā, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi ekonomikas iespējām, nodrošinātu vienlīdzīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē, atceltu likumus un praksi, kas joprojām viņas diskriminē, un panāktu, ka mājas, darba vietas, ielas un skolas ir drošas sievietēm un meitenēm.

Eiropas Savienība ir apņēmusies vadīt šo darbu. Aizsardzība pret dzimumu vardarbību ir ES cilvēktiesību stratēģijas galvenais elements. Un šajā sakarā mēs esam izbūvējuši ceļu uz ciešāku sadarbību starp ES un ANO. Konflikta situācijās sievietes un meitenes ir jo īpaši apdraudētas un neaizsargātas. Tādēļ mūsu prioritāte ES militārajās un policijas misijās ir dzimumu vardarbības novēršana un apkarošana. Piemēram, Eiropas Savienības misija Kosovā jau ir iesaistījusies lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā saistībā ar kara izvarošanas gadījumiem, kā arī cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Eiropas Savienība četrus miljonus eiro velta pasākumiem Ēģiptē, lai samazinātu pret sievietēm vērstu vardarbību.

Visa veida vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana ir prioritārs jautājums ANO Sieviešu statusa komisijas 57. sēdē, kas notiks 2013. gada martā. Eiropas Savienība turpinās darbu, lai nodrošinātu komisijas panākumus.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija 1, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande  un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

1 :

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

:

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar