Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. lapkričio 25 d.

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimas Europos Sąjungos vardu 2012 m. lapkričio 25 d. minimos Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos proga

Kasdien nuo smurto ir prievartos nukenčia įvairiausios padėties moterys. Net septynios iš dešimties viso pasaulio moterų teigia bent kartą gyvenime patyrusios fizinį smurtą. Smurtui negalioja geografinės, kultūrinės, socialinės, ekonominės ar išsilavinimo ribos. Šis reiškinys egzistuoja visose visuomenėse ir pasireiškia įvairiomis baisiomis formomis – tai gali būti seksualinis priekabiavimas, moterų lyties organų žalojimas, priverstinės santuokos ar net nužudymai dėl garbės. Smurtas prieš moteris yra bene labiausiai paplitęs mūsų laikų žmogaus teisių pažeidimas. Kasmet tokių pažeidimų aukomis tampa milijonai moterų – jos kenčia didžiulį fizinį ir emocinį skausmą.

Turime ne tik padėti užkirsti kelią smurtui – privalome užtikrinti, kad moterys galėtų naudotis ekonominėmis galimybėmis ir būtų užtikrintos lygios teisės dalyvauti visuomeniniame gyvenime, panaikinti teisės aktus ir praktiką, kuriais leidžiama tęsti jų diskriminaciją, taip pat užtikrinti, kad namuose, darbe, gatvėse ir mokyklose moterys ir mergaitės būtų saugios.

ES įsipareigojusi vadovauti šiam darbui. Apsauga nuo smurto dėl lyties įvardyta kaip viena svarbiausių ES žmogaus teisių strategijos krypčių. Sudarėme geresnes ES ir JT bendradarbiavimo šioje srityje galimybes. Moterys ir mergaitės labai nukenčia ir yra itin pažeidžiamos konfliktų atvejais. Todėl smurto dėl lyties prevencija ir kova su juo tapo prioritetine ES karinių ir policijos misijų veiklos sritimi. Pavyzdžiui, ES misija Kosove jau dalyvauja vykdant ikiteisminius tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą dėl išprievartavimų per karą, taip pat stiprinant kovą su prekyba žmonėmis. ES skyrė 4 mln. eurų kovai su smurtu prieš moteris Egipte.

Visų formų smurto prieš moteris bei mergaites panaikinimas ir kelio jam užkirtimas – vienas svarbiausių klausimų, kuris bus svarstomas 2013 m. kovo mėn. įvyksiančioje JT Moterų padėties komiteto 57-ojoje sesijoje. ES padės Komisijai pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija bei Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija ir Gruzija prisijungia prie šio pareiškimo.

* :

Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ :

Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar