Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 25. marraskuuta 2012

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Korkean edustajan Catherine Ashtonin
Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma
25. marraskuuta 2012 vietettävästä kansainvälisestä päivästä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi

Joka päivä monet taustoiltaan erilaiset naiset joutuvat kokemaan väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. Jopa seitsemän kymmenestä naisesta ympäri maailmaa kertoo joutuneensa fyysisen väkivallan kohteeksi jossain vaiheessa elämäänsä. Väkivalta ei tunne maantieteellisiä, kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia tai koulutustasoon perustuvia rajoja. Se vaikuttaa kaikkiin yhteiskuntiin ja sillä on monia julmia muotoja seksuaalisesta häirinnästä sukuelinten silpomiseen, pakkoavioliittoihin ja kunniamurhiin. Naisiin kohdistuva väkivalta on todennäköisesti kaikista aikamme ihmisoikeusloukkauksista laajin. Sillä on vuosittain miljoonia uhreja, ja se aiheuttaa hirvittävää fyysistä ja henkistä tuskaa.

Meidän on paitsi ehkäistävä väkivaltaa, myös tarjottava naisille taloudellisia mahdollisuuksia ja varmistettava heidän yhdenvertainen osallistumisensa julkiseen elämään, kumottava naisia syrjivät lait ja käytännöt sekä taattava, että kodit, työpaikat, kadut ja koulut ovat naisille ja tytöille turvallisia.

EU on sitoutunut johtamaan tätä työtä. Suojelu sukupuoleen perustuvalta väkivallalta on keskeinen osa EU:n ihmisoikeusstrategiaa. Olemme myös pyrkineet saamaan aikaan asiasta nykyistä tiiviimpää yhteistyötä EU:n ja YK:n välille. Naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvia konfliktitilanteissa. Tämän vuoksi EU:n sotilas- ja poliisitehtävien ensisijaisia tavoitteita on estää ja torjua sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Esimerkiksi EU:n operaatio Kosovossa on mukana sodanaikaisten raiskauksien tutkinnassa ja syytteeseenpanossa sekä ihmiskaupan torjunnassa. EU käyttää myös 4 miljoonaa euroa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen Egyptissä.

Kaikkien naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muotojen kitkeminen ja estäminen on otettu maaliskuussa 2013 pidettävän Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 57. istunnon pääaiheeksi. Komissio pyrkii varmistamaan, että toimikunta onnistuu työssään.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Is lanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar