Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 25 ноември 2012 г.

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Декларация на върховния представител г-жа Катрин Аштън от името на Европейския съюз по повод на Международния ден за премахване на насилието срещу жените, 25 ноември 2012 г.

Насилието и тормозът засягат жени от всички сфери на живота всеки ден. Близо седем от всеки десет жени по света твърдят, че са били обект на физическо насилие поне веднъж през живота си. Насилието не признава географски, културни, социални, икономически или образователни различия. То е явление, срещащо се във всички общества и приемащо множество ужасяващи форми: сексуален тормоз, генитално осакатяване, принудителни бракове, убийства на честта… Насилието над жените е вероятно най-разпространеното нарушение на правата на човека в наши дни. Нарушение, вземащо милиони жертви всяка година и причиняващо тежки физически и емоционални страдания.

Ние трябва не само да помагаме за предотвратяване на насилието; ние трябва също да осигурим на жените достъп до възможности за работа, да осигурим тяхното равностойно участие в обществения живот, да отменим законите и практиките, които ги дискриминират, и да гарантираме, че домовете, офисите, улиците и училищата са безопасни за жени и момичета.

ЕС е поел ангажимент да бъде начело на тези усилия. Ние направихме защитата от насилието срещу жените основен елемент от стратегията на Съюза за правата на човека. Положихме също така основите на едно по-задълбочено сътрудничество между ЕС и ООН в тази област. Жените и момичетата са особено уязвими и засегнати при конфликти. Поради тази причина превърнахме предотвратяването и справянето с насилието над жените в приоритет на военните и полицейските мисии на Съюза. Мисията на ЕС в Косово например вече участва в разследването и осъждането на случаи на изнасилване по време на войната там и в засилването на борбата с трафика на хора. Освен това ЕС изразходва 4 милиона евро за ограничаване на насилието срещу жените в Египет.

Премахването и предотвратяването на всички форми на насилие срещу жени и момичета е приоритетна тема на 57-та сесия на Комисията на ООН по положението на жените, която ще се проведе през март 2013 г. ЕС ще положи всички усилия за успешното протичане на работата на Комисията.

Присъединяващата се страна Хърватия**, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония**, Черна гора**, Исландия++ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar