Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 29 November 2012

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o
bližnjevzhodnem mirovnem procesu

Generalna skupščina ZN bo danes glasovala o osnutku resolucije, ki Palestini daje status države nečlanice opazovalke v Združenih narodih. Glasovanje poteka ravno v časih, ko so zaradi nedavne zaostritve trajajočega spora med Izraelci in Palestinci umrli številni nedolžni civilisti, kar je grenko opozorilo, da si je treba nujno prizadevati za rešitev spora. Le s politično rešitvijo spora je mogoče Palestincem in Izraelcem zagotoviti trajno varnost, mir in blaginjo. Celovit in sporazumno dosežen mir, kar je v temeljnem interesu EU in vseh strani te regije, je treba in je mogoče doseči s soobstojem dveh držav, tj. države Izrael in neodvisne, demokratične, nedeljive in uspešne palestinske države, ki živita v okviru dogovorjenih meja ter uživata mir in varnost.

EU je kot del rešitve spora večkrat podprla in izrazila željo, da bi Palestina postala polnopravna članica Združenih narodov. Nenehno je podpirala prizadevanja Palestinske uprave za izgradnjo države v skladu z načrtom predsednika vlade Fajada. Ta prizadevanja bo podpirala tudi v prihodnje. Ob sklicevanju na berlinsko izjavo iz marca 1999 EU ponovno izraža, da je pripravljena v primernem trenutku priznati palestinsko državo.

Po današnjem glasovanju bo pomembno, da si bodo vse strani in vsi vpleteni akterji prizadevali za rešitev spora z novim namenom in ob upoštevanju nujnosti. Evropska unija opozarja na svoja že znana stališča glede sprave med Palestinci pod vodstvom predsednika Mahmuda Abasa, naseljevanja in varnosti Izraela. Vse strani poziva, naj nadaljujejo izvajanje ukrepov, ki krepijo zaupanje, potrebno za zagotavljanje plodnih pogajanj, in se vzdržijo dejanj, ki bi procesu jemala verodostojnost. Obe strani poziva, naj skušata na konstruktiven način premagati obstoječe ovire, da bosta lahko takoj in brez dodatnih pogojev nadaljevali neposredna pogajanja. V zvezi s tem EU pozdravlja pozitivni izjavi predsednika Abasa in predsednika vlade Netanjahuja ter ju poziva, naj se držita zavez, ki sta jih v njih navedla.

EU ponovno potrjuje svoje stališče, da so jasni parametri, s katerimi se določi izhodišče za pogajanja, ključni element za uspešen izid, skupaj z izogibanjem enostranskim ukrepom in dejanjem na terenu, ki spodkopavajo zaupanje in izvedljivost rešitve v obliki soobstoja dveh držav. Ponovno potrjuje tudi, da ne bo priznala nobenih sprememb meja izpred leta 1967, tudi glede Jeruzalema, razen tistih, o katerih se bosta dogovorili obe strani, ter opozarja na svoje stališče glede pogajanj in na sklepe Sveta za zunanje zadeve, sprejete decembra 2009 in maja 2012 ter na izjavo v imenu EU, ki je bila podana v Varnostnem svetu ZN 21. aprila 2012.

Evropska unija bo v okviru četverice in z mednarodnimi partnerji aktivno podpirala prizadevanja za potek vsebinskih pogajanj v naslednjih mesecih.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija in Srbija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

:

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

:

Islandija še naprej ostaja članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar