Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 29. decembra 2012

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o mierovom procese na Blízkom východe

Valné zhromaždenie OSN dnes bude hlasovať o návrhu rezolúcie o štatúte Palestíny ako nečlenského pozorovateľského štátu v OSN. Dochádza k tomu v čase, keď posledné vyostrenie pokračujúceho izraelsko-palestínskeho konfliktu viedlo k zabitiu veľkého počtu nevinných civilistov. Trpké pripomenutie toho, že je potrebné urýchlene pokročiť smerom k ukončeniu tohto konfliktu. Trvácnu bezpečnosť, mier a prosperitu môže Palestínčanom a Izraelčanom priniesť len politické riešenie. V zásadnom záujme EÚ, ako aj strán v regióne je komplexný mier dosiahnutý v rámci rokovaní, ktorý sa musí a môže zakladať na modeli dvoch štátov – Izraelského štátu a zvrchovaného, demokratického, susediaceho a životaschopného Palestínskeho štátu – existujúcich v rámci dohodnutých hraníc v mieri a bezpečnosti.

EÚ opakovane vyjadrila svoju podporu plnoprávnemu členstvu Palestíny v OSN ako časti riešenia konfliktu. EÚ neustále pracuje na tom, aby úsilie Palestínskej samosprávy pod vedením predsedu vlády Fajjáda o budovanie štátu napredovalo. Bude v tom pokračovať. EÚ pripomína berlínske vyhlásenie z marca 1999 a potvrdzuje pritom, že je pripravená v náležitom okamihu Palestínsky štát uznať.

Po dnešnom hlasovaní je v nadchádzajúcom období dôležité, aby všetky strany a zúčastnení aktéri pracovali na vyriešení konfliktu s obnoveným odhodlaním a naliehavosťou. Európska únia pripomína svoje dobre známe pozície týkajúce sa vnútropalestínskeho zmierenia za prezidenta Abbasa, osád a bezpečnosti Izraela. Európska únia vyzýva všetky strany, aby uskutočňovali kroky budujúce prostredie dôvery, ktoré je potrebné na zabezpečenie zmysluplných rokovaní, a aby sa zdržali krokov, ktoré oslabujú dôveryhodnosť tohto procesu. Európska únia nalieha na obidve strany, aby hľadali konštruktívne riešenia súčasných prekážok, ktoré bránia obnoveniu priamych rokovaní bez odkladu alebo podmienok. V tomto ohľade víta pozitívne vyhlásenia, ktoré už skôr vydali prezident Abbas a predseda vlády Netanjahu, a vyzýva ich na splnenie týchto záväzkov.

Európska únia potvrdzuje svoju pozíciu, že kľúčovými prvkami úspešného výsledku sú jasné parametre, ktoré vymedzujú základ pre rokovania, a predchádzanie jednostranným opatreniam a činom založeným na dôvodoch, ktoré podkopávajú dôveru a životaschopnosť riešenia založeného na existencii dvoch štátov. Európska únia potvrdzuje, že neuzná žiadne zmeny hraníc spred roku 1967, a to aj pokiaľ ide o Jeruzalem, na ktorých sa strany nedohodnú, a pripomína svoju pozíciu týkajúcu sa rokovaní, ako aj závery Rady pre zahraničné veci z decembra 2009 a mája 2012 a vyhlásenie vydané v mene EÚ na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN 21. apríla 2011.

Európska únia bude aktívne pracovať v rámci kvarteta a s medzinárodnými partnermi s cieľom podporiť úsilie o uskutočnenie významných rokovaní v nadchádzajúcich mesiacoch.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika, Arménsko a Gruzínsko.

:

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

:

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar