Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

Bruxelles, 29 noiembrie 2012

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind procesul de pace în Orientul Mijlociu

Astăzi, Adunarea generală a ONU va vota asupra unui proiect de rezoluție care acordă Palestinei statutul de stat observator nemembru în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Acest lucru are loc într-o perioadă în care recenta escaladare a conflictului actual dintre Israel și Palestina a cauzat decesul unui număr mare de civili nevinovați. Evenimentele ne reamintesc cu tristețe necesitatea urgentă a înregistrării de progrese către încheierea conflictului. Doar o soluționare politică a conflictului poate aduce securitate, pace și prosperitate într-un mod durabil palestinienilor și israelienilor. O pace negociată cuprinzătoare, care este un interes fundamental al UE, precum și al părților din regiune, trebuie și poate fi obținută pe baza soluției coexistenței a două state, statul Israel și un stat palestinian suveran, democratic, unitar și viabil, ambele bucurându-se de pace și securitate în interiorul unor frontiere convenite.

UE și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul și dorința ca Palestina să devină membru deplin al Organizației Națiunilor Unite, ca parte a soluționării conflictului. De asemenea, UE a desfășurat o activitate intensă pentru a înregistra progrese în cadrul eforturilor de construcție statală ale Autorității Palestiniene în timpul mandatului prim‑ministrului Fayyad și va continua această activitate. Reamintind Declarația de la Berlin din martie 1999, UE își reafirmă disponibilitatea de a recunoaște un stat palestinian, atunci când va fi cazul.

Privind spre viitor după votul de azi, este important ca toate părțile și toți actorii implicați să depună eforturi urgente și reînnoite către soluționarea conflictului. Uniunea Europeană reamintește pozițiile sale binecunoscute referitoare la reconcilierea intrapalestiniană sub conducerea președintelui Abbas, la colonii și la securitatea Israelului. Uniunea Europeană invită toate părțile să întreprindă acțiuni care să conducă la crearea mediului de încredere necesar pentru asigurarea unor negocieri reale și să se abțină de la acțiuni care subminează credibilitatea procesului. Uniunea Europeană îndeamnă ambele părți să caute moduri constructive pentru a depăși obstacolele actuale în vederea reluării fără întârziere și necondiționate a negocierilor directe. În acest sens, salută declarațiile pozitive făcute anterior de președintele Abbas și de prim-ministrul Netanyahu și îi îndeamnă să își mențină aceste angajamente.

Uniunea Europeană își reafirmă poziția potrivit căreia o serie de parametri clari care să constituie baza negocierilor sunt elemente-cheie pentru un rezultat pozitiv, împreună cu evitarea măsurilor unilaterale și a acțiunilor la fața locului care subminează încrederea și viabilitatea soluției bazate pe existența a două state. Uniunea Europeană reafirmă că nu va recunoaște nici o modificare a frontierelor dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, altele decât modificările convenite de părți și reamintește poziția sa privind negocierile, inclusiv concluziile Consiliului Afaceri Externe din decembrie 2009 și din mai 2012, precum și declarația făcută în numele UE în cadrul Consiliului de Securitate al ONU la 21 aprilie 2011.

Uniunea Europeană va acționa în mod activ, în cadrul Cvartetului și împreună cu partenerii internaționali, în sprijinul eforturilor de deschidere a unor negocieri substanțiale în lunile viitoare.

Croația , țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Islanda și Serbia, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, și Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova, Armenia și Georgia se aliniază prezentei declarații.

:

Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

:

Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar