Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 29 november 2012 (08.01)

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over het vredesproces in het Midden-Oosten

Vandaag stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over een ontwerp­resolutie waarin aan Palestina de status van niet-lidstaat met waarnemersstatus bij de Verenigde Naties wordt verleend. Dit geschiedt op een moment waarop bij de jongste escalatie in het aanhoudende Israëlisch-Palestijnse conflict een groot aantal onschuldige burgers werd gedood. Daaruit blijkt eens te meer op jammerlijke wijze dat dringend een einde aan het conflict moet worden gesteld. Een politieke oplossing voor het conflict is de enige manier om Palestijnen en Israëli's duurzame veiligheid, vrede en welvaart te brengen. Algehele vrede door onderhandelingen, hetgeen zowel voor de Europese Unie als voor de partijen in de regio van fundamenteel belang is, moet en kan worden bewerkstelligd op basis van een tweestatenoplossing, met de staat Israël en een onafhankelijke, democratische, aaneengesloten en levensvatbare Palestijnse staat die beide de grenzen erkennen en in vrede en veiligheid kunnen leven.

De EU heeft herhaaldelijk een volwaardig lidmaatschap van de Verenigde Naties voor Palestina gesteund en wenselijk verklaard, als deel van een oplossing voor het conflict. Tevens is de EU zich blijven inzetten om de inspanningen inzake staatsopbouw van de Palestijnse Autoriteit vooruit te helpen. Zij zal dit blijven doen. De EU herinnert aan de verklaring van Berlijn van maart 1999 en herhaalt dat zij bereid is te gelegener tijd een Palestijnse staat te erkennen.

Na de stemming van vandaag is het zaak dat alle partijen en betrokkenen met hernieuwde inzet en voortvarendheid naar een oplossing van het conflict streven. De Europese Unie herinnert aan haar bekende standpunten inzake een verzoening van de verschillende Palestijnse groeperingen achter president Abbas, de nederzettingen, en de veiligheid van Israël. De Europese Unie vraagt de partijen maatregelen te treffen die een klimaat van vertrouwen scheppen waarin zinvol kan worden onderhandeld, en zich te onthouden van acties die de geloofwaardigheid van het proces aantasten. De Europese Unie dringt er bij beide zijden op aan constructieve oplossingen te zoeken voor de huidige obstakels en de directe onderhandelingen onverwijld te hervatten zonder voorwaarden te stellen. In dit verband juicht zij de eerdere positieve verklaringen van president Abbas en premier Netanyahu toe en verzoekt zij hen dringend deze toezeggingen gestand te doen.

De EU stelt eens te meer dat de sleutel tot het welslagen ligt in een duidelijk omschreven onderhandelingsbasis, en in het afzien van eenzijdige maatregelen en handelingen ter plaatse die het vertrouwen ondermijnen en de levensvatbaarheid van de tweestaten­oplossing in het gedrang brengen. De Europese Unie herhaalt dat zij geen wijzigingen van de grenzen van vóór 1967 zal erkennen – ook niet wat Jeruzalem betreft – die niet door de partijen zijn overeengekomen, en zij herinnert aan haar standpunt inzake de onderhandelingen, met name de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van december 2009 en mei 2012, alsmede de verklaring namens de EU tijdens de zitting van de VN-Veiligheidsraad op 21 april 2011.

De Europese Unie zal, binnen het Kwartet en samen met internationale partners, inspanningen om in de loop van de komende maanden inhoudelijke onderhandelingen tot stand te brengen actief ondersteunen.

De toetredende staat Kroatië, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, IJsland en Servië, land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

:

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

:

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar