Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 29. novembrī

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par Tuvo Austrumu miera procesu

Šodien ANO Ģenerālajā Asamblejā notiks balsojums par rezolūcijas projektu par tādas novērotājas valsts statusa piešķiršanu Palestīnai, kura nav ANO dalībvalsts. Tas notiek laikā, kad Izraēlas un palestīniešu nepārtrauktā konflikta nesenais saasinājums izraisīja ļoti daudzu nevainīgu civiliedzīvotāju nāvi. Tas ir rūgts atgādinājums par to, ka steidzami jāvirzās uz konflikta izbeigšanu. Noturīgu drošību, mieru un pārticību palestīniešiem un izraēliešiem var sniegt tikai konflikta politisks risinājums. Visaptverošu, sarunās panāktu mieru, kurā pašos pamatos ir ieinteresēta ES un arī reģiona puses, var nodrošināt un tas ir jānodrošina, pamatojoties uz divu valstu risinājumu, kurā ir vieta Izraēlas Valstij un suverēnai, demokrātiskai, vienotai un dzīvotspējīgai Palestīnas valstij, kuras abas dzīvo sarunās nospraustās robežās un bauda mieru un drošību.

ES ir daudzas reizes paudusi atbalstu un vēlmi, lai Palestīna kļūtu par pilntiesīgu Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsti, kas ir daļa no konflikta risinājuma. ES arī ir sistemātiski strādājusi, lai virzītu uz priekšu Palestīniešu pašpārvaldes centienus valsts veidošanas jomā premjerministra Fajada (Fayyad) vadībā. Tā turpinās to darīt. Atgādinot 1999. gada marta Berlīnes deklarāciju, ES atkārtoti pauž gatavību attiecīgā gadījumā atzīt Palestīnas valsti.

Saistībā ar šodienas balsojumu ir svarīgi, lai turpmāk visas iesaistītās puses un spēki ar jaunu sparu steidzami iesaistītos konflikta risināšanā. Eiropas Savienība atgādina savu labi zināmo nostāju jautājumos par palestīniešu iekšēju izlīgumu prezidenta Abasa (Abbas) vadībā, apmetnēm un Izraēlas drošību. Eiropas Savienība aicina visas puses īstenot rīcību, kas sekmē uzticēšanās gaisotni, kura ir vajadzīga jēgpilnu sarunu īstenošanai, un atturēties no rīcības, kura grauj procesa ticamību. Eiropas Savienība mudina abas puses meklēt konstruktīvus veidus, kā novērst pašreizējos šķēršļus tiešu sarunu atsākšanai, nekavējoties un neizvirzot nekādus priekšnosacījumus. Šajā ziņā tā ir gandarīta par pozitīvajiem izteikumiem, ko ir veicis prezidents Abass (Abbas) un premjerministrs Netanjahu (Netanyahu), un mudina viņus šīs apņemšanās uzturēt spēkā.

Eiropas Savienība atkārtoti apstiprina savu nostāju, ka veiksmīga rezultāta panākšanai svarīgi elementi ir skaidri parametri, kas nosaka sarunu pamatu, kā arī izvairīšanās no tādām vienpusējām darbībām un rīcības uz vietas, kas mazina uzticību divu valstu risinājumam un tā dzīvotspēju. Eiropas Savienība atkārtoti apliecina, ka tā atzīs tikai tās izmaiņas robežās pirms 1967. gada, tostarp attiecībā uz Jeruzalemi, par kurām būs panākta vienošanās starp abām pusēm, un atgādina savu nostāju par sarunām, tostarp Ārlietu padomes 2009. gada decembra un 2012. gada maija secinājumus, kā arī paziņojumu, ko 2011. gada 21. aprīlī ES vārdā sniedza ANO Drošības padomē.

Eiropas Savienība aktīvi darbosies Kvartetā un ar starptautiskiem partneriem, atbalstot centienus tuvākajos mēnešos sākt sarunas pēc būtības.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija –, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika , Melnkalne , Islande un Serbija , Stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika, Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

:

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

:

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts


Side Bar