Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. lapkričio 29 d.

16079/12

PRESSE 470

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl Artimųjų Rytų taikos proceso

Šiandien JT Generalinė Asamblėja balsuos dėl rezoliucijos, kuria Palestinai suteikiamas Jungtinių Tautų neprisijungusios valstybės stebėtojos statusas, projekto. Tai vyksta tuo metu, kai tebevykstančio Izraelio ir Palestinos konflikto pastarojo meto paaštrėjimas sukėlė daug nekaltų civilių gyventojų mirčių. Tai mums skaudžiai primena, kad reikia skubiai imtis veiksmų siekiant užbaigti konfliktą. Tik politinis konflikto sprendimas palestiniečiams ir izraeliečiams gali suteikti ilgalaikio saugumo, taikos ir gerovės. Visapusiška derybomis pasiekta taika, kuri yra vienas iš pagrindinių ES ir regiono šalių interesų, turi ir gali būti pasiekta remiantis dviejų valstybių – Izraelio Valstybės ir suverenios, demokratinės, gretimos ir perspektyvios Palestinos Valstybės, gyvuojančių laikantis sutartų sienų ir kuriose vyrauja taika bei saugumas – sambūviu pagrįstu sprendimu.

ES ne kartą pareiškė paramą ir norą, kad Palestina taptų visateise Jungtinių Tautų nare – tai būtų konflikto sprendimo dalis. ES taip pat nuosekliai dirbo, kad paskatintų Palestinos Administracijos pastangas kurti valstybę vadovaujant Ministrui Pirmininkui S. Fayyad. ES tęs šį darbą. Primindama 1999 m. kovo mėn. Berlyno deklaraciją, ES pakartoja esanti pasirengusi tinkamu laiku pripažinti Palestinos Valstybę.

Žvelgiant į ateitį po šiandienos balsavimo, svarbu, kad visos šalys ir susiję subjektai pasitelkdami naują ryžtą skubiai dėtų pastangas spręsti konfliktą. Europos Sąjunga primena savo gerai žinomas pozicijas dėl susitaikymo Palestinos viduje vadovaujant Prezidentui M. Abbas, gyvenviečių ir Izraelio saugumo. Europos Sąjunga ragina visas šalis tęsti veiksmus, kuriais prisidedama prie pasitikėjimu grindžiamos aplinkos, kuri reikalinga siekiant užtikrinti prasmingas derybas, kūrimo ir susilaikyti nuo veiksmų, kuriais kenkiama proceso patikimumui. Europos Sąjunga abi šalis primygtinai ragina ieškoti konstruktyvių būdų įveikti esamas kliūtis nedelsiant ar be išankstinių sąlygų atnaujinti tiesiogines derybas. Šiuo požiūriu ji palankiai vertina anksčiau Prezidento M. Abbas ir Ministro Pirmininko B. Netanyahu padarytus pareiškimus ir primygtinai ragina juos laikytis šių įsipareigojimų.

ES pakartoja savo poziciją, kad aiškūs parametrai, kuriais apibrėžiamas derybų pagrindas, yra labai svarbūs sėkmingo rezultato elementai, be to, turi būti vengiama tokių vienašalių priemonių ir veiksmų vietoje, kuriais kenkiama pasitikėjimui dviejų valstybių sambūviu grindžiamu sprendimu ir keliama grėsmė jo įgyvendinimui. Europos Sąjunga dar kartą patvirtina, kad nepripažins jokių iki 1967 m. nustatytų sienų pakeitimų, be kita ko, ir Jeruzalės atžvilgiu, išskyrus tuos, dėl kurių šalys yra susitarusios, ir primena savo 2012 m. gegužės mėn. poziciją dėl derybų, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Užsienio reikalų tarybos išvadas, taip pat 2011 m. balandžio 21 d. JT Saugumo Taryboje ES vardu pateiktą pareiškimą.

Europos Sąjunga Ketverte ir su tarptautiniais partneriais, aktyviai vykdys veiksmus remdama pastangas ateinančiais mėnesiais surengti esmines derybas.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika, Armėnija ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

* :

Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ :

Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar