Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓ

HU

Brüsszel, 2012. november 29. (10.01)

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

A főképviselőnek az Európai Unió nevében tett nyilatkozata a közel-keleti békefolyamatról

Az ENSZ Közgyűlése ma szavazni fog egy határozattervezetről, melynek értelmében Palesztina „nem tag megfigyelő állam” státuszt kap az ENSZ-ben. E szavazásra azt követően kerül sor, hogy az izraeli–palesztin konfliktus legfrissebb kiéleződése nagy számú ártatlan polgári áldozatot követelt. Ez a tragédia ismételten emlékeztet arra, hogy sürgősen lépéseket kell tenni a konfliktus lezárásának irányába. Csak a konfliktus politikai rendezése teremthet tartós biztonságot, békét és jólétet a palesztinok és Izrael számára egyaránt. A konfliktus átfogó tárgyalások révén történő békés rendezését, az EU és a térségbeli felek érdekét kétállamos megoldás alapján lehet és kell megvalósítani, melynek keretében közösen elfogadott határok között békében, biztonságban élhet egymás mellett Izrael Állam és a szuverén, demokratikus, területileg összefüggő és életképes palesztin állam.

Az EU többször is kifejezte, hogy azt kívánja és támogatja, hogy Palesztina a konfliktus rendezésének részeként az ENSZ teljes jogú tagjává váljon. Az EU eddig is konzekvensen arra törekedett, és a jövőben is arra fog törekedni, hogy előmozdítsa a Palesztin Hatóság Fajjád miniszterelnök irányítása melletti államépítési erőfeszítéseit. Az 1999. márciusi berlini nyilatkozatra emlékeztetve az EU megismétli, hogy adott esetben kész elismerni a palesztin államot.

A mai szavazás előtt megjegyezzük, hogy fontos, hogy az érintett felek és szereplők megújult céltudattal és a sürgősség jegyében törekedjenek a konfliktus rendezésére. Az Európai Unió emlékeztet a Mahmúd Abbász elnök vezetésével megvalósítandó palesztin belső megbékéléssel, a telepekkel, illetve Izrael biztonságával kapcsolatos közismert álláspontjára. Az Európai Unió felszólítja a feleket, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek megteremthetik az érdemi tárgyalásokhoz szükséges bizalom légkörét, és tartózkodjanak az olyan cselekményektől, amelyek aláássák a folyamat hitelességét. Az Európai Unió mindkét felet sürgeti, hogy keressen konstruktív megoldásokat azon jelenlegi akadályok felszámolására, melyek a közvetlen tárgyalások haladéktalan és előfeltételek nélküli folytatását gátolják. E tekintetben üdvözli Abbász elnök és Netanjahu miniszterelnök korábbi pozitív nyilatkozatait, és a két államférfit a kötelezettségvállalások teljesítésére sürgeti.

Az Európai Unió megerősíti álláspontját, miszerint a helyzet sikeres rendezéséhez egyrészt a tárgyalási alapokat egyértelműen meghatározó paraméterekre van szükség, másrészt pedig arra, hogy a helyszínen ne kerüljön sor olyan egyoldalú lépésekre, amelyek aláássák a bizalmat és veszélyeztetik a kétállamos megoldás megvalósíthatóságát. Az Európai Unió megerősíti, hogy nem ismeri el az 1967 előtti határok megváltoztatását, Jeruzsálem esetében sem, kivéve a felek közötti megállapodás tárgyát képező változtatásokat. Továbbá emlékeztet a tárgyalásokra vonatkozó álláspontjára, többek között a Külügyek Tanácsának 2009. decemberi és 2012. májusi következtetéseire, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2011. április 21-i ülésén az EU nevében tett nyilatkozatra.

Az Európai Unió a kvartett keretében és nemzetközi partnereivel közösen aktívan támogatni fogja azokat az erőfeszítéseket, melyek célja, hogy az elkövetkező hónapokban érdemi tárgyalásokra kerülhessen sor.

A csatlakozó ország: Horvátország1, a tagjelölt országok: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró*, Izland és Szerbia*, a stabilizációs és társulási folyamat országa és egyben potenciális jelölt: Albánia, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországai: Liechtenstein és Norvégia, továbbá a Moldovai Köztársaság, Örményország, és Grúzia csatlakoznak e nyilatkozathoz.

1 :

Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

:

Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar