Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

Bryssel, 29. marraskuuta 2012

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Lähi-idän rauhanprosessista

YK:n yleiskokous äänestää tänään ehdotuksesta päätöslauselmaksi, jolla Palestiinalle myönnetään tarkkailija-asema Yhdistyneissä kansakunnissa. Tämä tapahtuu hetkellä, jolloin käynnissä olevan israelilaisten ja palestiinalaisten konfliktin viimeisin kärjistyminen on johtanut lukuisten viattomien siviilien kuolemaan. Tämä on katkera muistutus siitä, että konfliktin lopettamisessa on päästävä nopeasti eteenpäin. Ainoastaan konfliktin poliittinen ratkaisu voi tuoda pysyvää turvallisuutta, rauhaa ja vaurautta palestiinalaisille ja israelilaisille. Kokonaisvaltainen neuvoteltu rauha, joka on erittäin tärkeä sekä EU:lle että alueen osapuolille, täytyy ja voidaan saavuttaa kahden valtion ratkaisun pohjalta, jonka muodostavat Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, jotka elävät sovittujen rajojen sisällä rauhassa ja turvassa.

EU on toistuvasti tukenut ja toivonut sitä, että Palestiinasta tulisi Yhdistyneiden kansakuntien täysjäsen osana konfliktin ratkaisua. EU on myös määrätietoisesti pyrkinyt edistämään palestiinalaishallinnon toimia valtiorakenteiden kehittämiseksi pääministeri Fayyadin johdolla. Se tekee näin jatkossakin. EU palauttaa mieleen maaliskuussa 1999 annetun Berliinin julistuksen ja toistaa olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan valtion, kun se on asianmukaista.

Tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen on tärkeää, että kaikki osapuolet ja toimijat pyrkivät löytämään konfliktiin ratkaisun entistä määrätietoisemmin ja kiireellisemmin. Euroopan unioni palauttaa mieleen tiedossa olevat kantansa, jotka koskevat palestiinalaisten keskinäistä sovintoa presidentti Mahmoud Abbasin johdolla, siirtokuntia ja Israelin turvallisuutta. Euroopan unioni kehottaa kaikkia osapuolia jatkamaan toimia, jotka edistävät luottamuksen ilmapiiriä merkityksellisten neuvottelujen varmistamiseksi ja pidättymään prosessin uskottavuuden vaarantavista toimista. Euroopan unioni kehottaa molempia osapuolia etsimään rakentavia keinoja poistaa nykyiset esteet suorien neuvottelujen aloittamiselta ilman viivytyksiä tai ennakkoehtoja. Se suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti presidentti Abbasin ja pääministeri Netanjahun aiemmin antamiin myönteisiin lausuntoihin ja kehottaa heitä pitämään kiinni annetuista sitoumuksista.

EU toistaa näkemyksensä, että neuvottelujen lähtökohtien selkeä määrittely on keskeistä niiden onnistumiseksi ja että samalla on pidättäydyttävä luottamuksen ja kahden valtion ratkaisun elinkelpoisuuden vaarantavista yksipuolisista toimista kentällä. Euroopan unioni toistaa, ettei se tunnusta mitään muutoksia ennen vuotta 1967 määriteltyihin rajoihin, myöskään Jerusalemin osalta, joista ei ole sovittu osapuolten kesken, ja palauttaa mieleen neuvotteluja koskevan kantansa, mukaan lukien ulkoasiainneuvoston joulukuussa 2009 ja toukokuussa 2012 antamat päätelmät sekä YK:n turvallisuusneuvostossa 21. huhtikuuta 2011 EU:n puolesta esitetyn lausunnon.

Euroopan unioni toimii aktiivisesti kvartetin puitteissa ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa tukeakseen pyrkimyksiä varsinaisten neuvottelujen aloittamiseksi lähikuukausina.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta, Armenia ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar