Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EL

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2012 (09.01)

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Σήμερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προβεί σε ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο παραχωρείται στην Παλαιστίνη το καθεστώς παρατηρητή μη μέλους στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών. Το γεγονός αυτό συμπίπτει με την τελευταία κλιμάκωση της συνεχιζόμενης ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης η οποία προκάλεσε τον θάνατο πολλών αθώων πολιτών και υπενθύμισε με θλιβερό τρόπο την επείγουσα ανάγκη να τερματισθεί πλέον αυτή η σύγκρουση. Μόνον μία πολιτική λύση θα μπορούσε να εξασφαλίσει διαρκή ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία στους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Μία συνολική ειρήνη μέσα από διαπραγματεύσεις, για την οποία έχει σημαντικότατο συμφέρον η ΕΕ, καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής, πρέπει και μπορεί να επιτευχθεί βάσει της λύσης των δύο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα όμορο, κυρίαρχο, δημοκρατικό και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης τα οποία θα ζουν ένθεν και ένθεν συμπεφωνημένων συνόρων και θα απολαμβάνουν ειρήνη και ασφάλεια.

H EE έχει επανειλημμένως εκφράσει την υποστήριξη και την επιθυμία της να καταστεί η Παλαιστίνη πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών καθόσον αυτό αποτελεί μέρος της λύσης της διένεξης. Η ΕΕ έχει επίσης συμβάλει σταθερά στις προσπάθειες οικοδόμησης κράτους της Παλαιστινιακής Αρχής υπό τον Πρωθυπουργό Fayyad και θα συνεχίσει να συμβάλλει σε αυτές. Υπενθυμίζοντας τη Δήλωση του Βερολίνου του Μαρτίου του 1999, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι είναι πρόθυμη, όταν χρειαστεί, να αναγνωρίσει ένα Παλαιστινιακό κράτος.

Μετά τη σημερινή ψήφο, είναι πολύ σημαντικό για όλα τα μέρη και τους παράγοντες που ενέχονται στην προσπάθεια ειρήνευσης να στραφούν στο μέλλον με νέους στόχους και την αίσθηση του επείγοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει τις γνωστές θέσεις της όσον αφορά την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση στο πλευρό του Προέδρου Αμπάς, τους οικισμούς και την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέρη να συνεχίσουν τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στο αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης προκειμένου να εξασφαλισθούν εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις και να απόσχουν από ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τις δύο πλευρές να αναζητήσουν αποτελεσματικές μεθόδους για την υπερπήδηση των εμποδίων και να ξαναρχίσουν άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς καθυστερήσεις ή προϋποθέσεις. Στη συνάρτηση αυτή, επικροτεί τις προηγούμενες θετικές δηλώσεις του Προέδρου Αμπάς και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και τους παροτρύνει να διατηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη θέση της σύμφωνα με την οποία τα κύρια στοιχεία για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων είναι ο καθορισμός της βάσης των διαπραγματεύσεων βάσει σαφών παραμέτρων, καθώς και η αποφυγή μονομερών επιτόπιων μέτρων και ενεργειών που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη και τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι δεν θα αναγνωρίσει οιεσδήποτε μεταβολές των προ του 1967 συνόρων καθώς και όσον αφορά την Ιερουσαλήμ, εκτός από αυτές που θα συμφωνηθούν από τα μέρη και υπενθυμίζει τη θέση της ως προς τις διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων δε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου του 2009, του Μαΐου του 2012 καθώς και τη δήλωση που έγινε εξ ονόματος της ΕΕ κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Απριλίου 2011.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της Τετραμερούς και με διεθνείς εταίρους προκειμένου να υποστηρίξει τις προσπάθειες ώστε να αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις τους προσεχείς μήνες.

Την παρούσα δήλωση προσυπογράφουν η Κροατία , η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Ισλανδία και η Σερβία, η Αλβανία (χώρα της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάμει υποψήφια), το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (χώρες της ΕΖΕΣ και μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), καθώς και η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Αρμενία και η Γεωργία.

:

Η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και η Σερβία εξακολουθούν να συμμετέχουν στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

:

Η Ισλανδία εξακολουθεί να είναι μέλος της ΕΖΕΣ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Side Bar