Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 29. november 2012

16079/12

PRESSE 470

Erklæring fra den højtstående repræsentant på
Den Europæiske Unions vegne om fredsprocessen i Mellemøsten

FN's Generalforsamling skal i dag stemme om et udkast til resolution om at give Palæstina observatørstatus som ikkemedlemsstat af De Forenede Nationer. Dette sker på et tidspunkt, hvor den seneste optrapning af den igangværende konflikt mellem Israel og Palæstina har ført til et stort antal uskyldige civiles død. Dette er en bitter påmindelse om, at det er bydende nødvendigt at komme videre og få afsluttet konflikten. Kun en politisk løsning på konflikten kan føre til vedvarende sikkerhed, fred og velstand for palæstinenserne og israelerne. En samlet forhandlet fred, som er af grundlæggende interesse for EU og parterne i regionen, skal og kan opnås på grundlag af en tostatsløsning omfattende Staten Israel og en selvstændig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat, der begge lever inden for de aftalte grænser i fred og sikkerhed.

EU har gentagne gange givet udtryk for sin støtte og ønsker, at Palæstina bliver fuldt medlem af De Forenede Nationer som led i løsningen af konflikten. EU har også konsekvent arbejdet for at fremme Den Palæstinensiske Myndigheds statsopbygningsindsats under premierminister Fayyad. Dette vil det forsætte med. EU minder om Berlinerklæringen fra marts 1999 og gentager, at det er rede til at anerkende en palæstinensisk stat på et passende tidspunkt.

Efter afstemningen i dag er det vigtigt for alle involverede parter og aktører at arbejde hen imod en bilæggelse af konflikten med fornyet beslutsomhed og bevidsthed om, at det haster. Den Europæiske Union minder om sine velkendte holdninger til intern palæstinensisk forsoning bag præsident Abbas, bosættelserne og Israels sikkerhed. EU opfordrer alle parter til at gennemføre aktioner, som bidrager til et miljø med den nødvendige tillid til at sikre meningsfulde forhandlinger, og til at afholde sig fra aktioner, som undergraver processens troværdighed. EU opfordrer indtrængende begge sider til at søge konstruktive måder til at overvinde de nuværende hindringer for en genoptagelse af direkte forhandlinger uden forsinkelse eller forhåndsbetingelser. Det hilser i denne forbindelse de positive erklæringer, som præsident Abbas og premierminister Netanyahu tidligere er fremkommet med, velkommen og opfordrer dem indtrængende til at fastholde disse tilsagn.

EU bekræfter sin holdning, som er, at klare rammer, der fastlægger grundlaget for forhandlingerne, er centrale elementer til at opnå et vellykket resultat sammen med undgåelse af ensidige foranstaltninger og handlinger i området, som undergraver tilliden til og levedygtigheden af en tostatsløsning. Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den ikke vil anerkende andre ændringer af grænserne fra før 1967, herunder for så vidt angår Jerusalem, end dem, som parterne har aftalt, og minder om sin holdning til forhandlingerne, blandt andet Udenrigsrådets konklusioner fra december 2009 og maj 2012 samt den erklæring, der den 21. april 2011 blev fremsat på EU's vegne i FN's Sikkerhedsråd.

Den Europæiske Union vil inden for Kvartetten og med sine internationale partnere arbejde aktivt til støtte for indsatsen for at få substansforhandlinger i stand i de kommende måneder.

Det tiltrædende land Kroatien, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Island og Serbien, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova, Armenien og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

:

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

:

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar