Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 29. listopadu 2012

(OR. en)

16079/12

PRESSE 470

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie k mírovému procesu na Blízkém východě

Dnes bude Valné shromáždění OSN hlasovat o návrhu rezoluce, kterou má být Palestině v rámci OSN udělen status nečlenského pozorovatelského státu. Děje se tak v době, kdy nedávná eskalace pokračujícího izraelsko-palestinského konfliktu zapříčinila smrt velkého počtu nevinných civilistů. Tato skutečnost je trpkou připomínkou toho, že je naléhavě nutné pokročit směrem k ukončení konfliktu. Bezpečnost, mír a prosperitu může Palestincům a Izraelcům přinést pouze politické řešení konfliktu. Dojednaného všeobecného míru, který je základním zájmem EU i stran v regionu, musí a může být dosaženo na základě dvoustátního řešení, kdy budou vedle sebe v rámci dohodnutých hranic a v míru a bezpečí existovat Stát Izrael a svrchovaný, demokratický, celistvý a životaschopný palestinský stát.

EU opakovaně vyjádřila podporu tomu, aby se Palestina v rámci řešení konfliktu stala řádným členem OSN. EU se také důsledně snaží podporovat státotvorné úsilí palestinské samosprávy pod vedením předsedy vlády Saláma Fajjáda. Bude tak činit i nadále. S odvoláním na Berlínskou deklaraci z března roku 1999 EU znovu opakuje, že je připravena v patřičnou dobu uznat palestinský stát.

Po dnešním hlasování bude důležité, aby všechny zúčastněné strany a aktéři usilovali o urovnání konfliktu s novou rozhodností a naléhavostí. Evropská unie připomíná své všeobecně známé postoje k vnitropalestinskému usmíření pod vedením prezidenta Mahmúda Abbáse, k otázce osad a bezpečnosti Izraele. Evropská unie všechny strany vyzývá, aby činily kroky, jež povedou k vytvoření atmosféry důvěry nezbytné k zajištění smysluplných jednání, a aby se zdržely činů, jež poškozují věrohodnost procesu. Evropská unie vyzývá obě strany, aby hledaly konstruktivní způsob překonání stávajících překážek, které stojí v cestě bezodkladnému a bezpodmínečnému obnovení přímých jednání. Vítá v tomto ohledu pozitivní prohlášení, která v minulosti učinili prezident Mahmúd Abbás a předseda vlády Benjamin Netanjahu, a naléhavě je vyzývá, aby tyto závazky dodrželi.

EU opětovně zdůrazňuje své stanovisko, že pro dosažení úspěšného výsledku má klíčový význam jasný rámec, z něhož budou jednání vycházet, společně se splněním požadavku, aby přímo na místě nedocházelo k jednostranným krokům a činům, jež narušují důvěru a oslabují schůdnost dvoustátního řešení. Evropská unie znovu zdůrazňuje, že neuzná žádné změny hranic existujících před rokem 1967, a to ani pokud jde o Jeruzalém, kromě změn, na nichž se strany dohodnou, a připomíná svůj postoj k jednáním, včetně závěrů Rady pro zahraniční věci z prosince roku 2009 a května roku 2012 a prohlášení vydané dne 21. dubna 2011 jménem EU v Radě bezpečnosti OSN.

Evropská unie bude v rámci Kvartetu a spolu s mezinárodními partnery aktivně podporovat úsilí o to, aby se v nadcházejících měsících uskutečnila věcná jednání.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island a Srbsko, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

:

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

:

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar