Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 1 november 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2012/635/Gusp om ändring av rådets beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran och rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 om genomförande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/635/Gusp1 om ändring av rådets beslut 2010/413/Gusp och rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/20122 om genomförande av rådets förordning (EU) nr 267/2012.

Rådets beslut 2012/635/Gusp fastställer ytterligare restriktiva åtgärder mot Iran inom finans-, handels-, energi- och transportsektorerna. Beslutet förbjuder särskilt transaktioner mellan europeiska och iranska banker, såvida de inte har godkänts på förhand, med undantag för humanitära behov. Vidare förstärks de restriktiva åtgärderna mot Irans centralbank.

Ytterligare exportrestriktioner införs dessutom, särskilt för grafit, metaller och programvara för industriella processer, samt med koppling till varvsindustrin. Vidare förbjuds import av naturgas från Iran.

Genom rådets beslut 2012/635/Gusp och rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 införs också ändringar av bilaga II till beslut 2010/413/Gusp och bilaga IX till rådets förordning (EU) nr 267/2012 vad gäller uppförande av personer och enheter på förteckningar.

Det anslutandet landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge, samt Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar och välkomnar detta åtagande.

1 :

Offentliggjort den 16 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282, s. 58.

2 :

Offentliggjort den 16 oktober 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282, s. 16.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar