Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 1 noiembrie 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Declaraţia Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor ţări terţe la Decizia 2012/635/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului şi la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 al Consiliului privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Iranului

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/635/PESC1 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/20122 al Consiliului privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului.

Decizia 2012/635/PESC a Consiliului stabileşte măsuri restrictive suplimentare împotriva Iranului în sectorul financiar, comercial, energetic şi în sectorul transporturilor. În special, această decizie interzice tranzacţiile dintre băncile europene şi cele iraniene în situaţiile în care tranzacţiile nu au fost autorizate în prealabil, cu excepţia cazurilor de necesitate umanitară. De asemenea, sunt înăsprite măsurile restrictive împotriva Băncii Centrale a Iranului.

De asemenea, au fost impuse noi restricţii la export, mai ales pentru grafit, metale, software pentru procesele industriale, precum şi restricţii referitoare la industria navală. Importul de gaze naturale din Iran este de asemenea interzis.

Decizia 2012/635/PESC a Consiliului şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 al Consiliului prevăd, de asemenea, modificări la anexa II la Decizia 2010/413/PESC şi la anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului în ceea ce priveşte desemnările.

Croaţia, ţară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda şi Serbia*, ţări candidate, Albania, ţară din cadrul procesului de stabilizare şi de asociere şi potenţială ţară candidată, Liechtenstein şi Norvegia, ţări AELS membre ale Spaţiului Economic European, precum şi Republica Moldova, se aliniază prezentei declaraţii.

Acestea se vor asigura că politicile lor naţionale sunt conforme cu prezenta decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament şi îl salută.

1 :

Publicată la 16.10.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 282, p. 58.

2 :

Publicat la 16.10.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 282, p. 16.

:

Croaţia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare şi de asociere.

:

Islanda continuă să fie membră a AELS şi a Spaţiului Economic European.


Side Bar