Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 1 november 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens
de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van
bepaalde derde landen bij Besluit 2012/635/GBVB van de Raad houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en Uitvoeringsverordening (EU) nr.
945/2012 van de Raad houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

Op 15 oktober 2012 heeft de Raad Besluit 2012/635/GBVB1 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 945/2012 van de Raad2 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad vastgesteld.

Besluit 2012/635/GBVB van de Raad stelt aanvullende beperkende maatregelen tegen Iran in de financiële, handels- , energie- en vervoerssector vast. Het besluit verbiedt met name transacties tussen Europese en Iraanse banken, tenzij deze vooraf zijn toegestaan, en met uitzondering van transacties voor humanitaire doeleinden. Voorts worden de beperkende maatregelen tegen de Iraanse centrale bank versterkt.

Ook worden verdere uitvoerbeperkingen opgelegd, met name voor grafiet, metalen, software voor industriële processen, alsmede maatregelen betreffende de scheepsbouw­industrie. De invoer van aardgas uit Iran wordt ook verboden.

Besluit 2012/635/GBVB van de Raad en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 945/2012 van de Raad stellen ook wijzigingen vast van Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB en Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende plaatsingen op de lijst.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland++ en Servië*, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië sluiten zich bij deze verklaring aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16.10.2012 (PB L 282, blz. 58).

2 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16.10. 2012 (PB L 282, blz. 16).

* :

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ :

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar