Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

Bryssel, 7. marraskuuta 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2012/635/YUTP Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta ja neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 945/2012 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

Neuvosto antoi 15. lokakuuta 2012 päätöksen 2012/635/YUTP1 neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 945/20122 neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta.

Neuvoston päätöksellä 2012/635/YUTP asetetaan Iranille lisää rajoittavia toimenpiteitä rahoituksen, kaupan, energian ja liikenteen aloille. Erityisesti päätöksellä kielletään eurooppalaisten ja Iranin pankkien väliset liiketoimet, jollei niihin ole saatu lupaa etukäteen humanitaarisia tarpeita koskevin poikkeuksin. Lisäksi Iranin keskuspankkiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä vahvistetaan.

Päätöksellä asetetaan myös uusia vientirajoituksia, jotka koskevat erityisesti grafiittia, metalleja, teollisuusprosesseihin liittyviä ohjelmistoja sekä laivanrakennusteollisuutta. Myös maakaasun tuonti Iranista kielletään.

Neuvoston päätöksellä 2012/635/YUTP ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 945/2012 tehdään myös muutoksia päätöksen 2010/413/YUTP liitteeseen II ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteeseen IX, jotka koskevat nimeämisiä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta yhtyvät tähän julkilausumaan.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 16.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 282, s. 58.

2 :

Julkaistu 16.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 282, s. 16.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar