Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 9. november 2012

(OR. en)

15749/12

PRESSE 461

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/635/FUSP om ændring af Rådets afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

Rådet vedtog den 15. oktober 2012 afgørelse 2012/635/FUSP1 om ændring af Rådets afgørelse 2010/413/FUSP og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/20122 om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 267/2012.

Rådets afgørelse 2012/635/FUSP indfører yderligere restriktive foranstaltninger over for Iran i finans-, handels-, energi- og transportsektorerne. Afgørelsen forbyder navnlig transaktioner mellem europæiske og iranske banker, medmindre der på forhånd er givet tilladelse hertil; humanitære behov er undtaget. Endvidere styrkes de restriktive foranstaltninger over for Irans centralbank.

Der pålægges også yderligere eksportrestriktioner, især hvad angår grafit, metal og software til industrielle processer og i forbindelse med skibsbygningsindustrien. Endvidere forbydes importen af naturgas fra Iran.

Rådets afgørelse 2012/635/FUSP og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 fastsætter tillige ændringer til bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP og bilag IX til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 for så vidt angår udpegelser.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.

1 :

Offentliggjort den 16.10.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 282, s. 58.

2 :

Offentliggjort den 16.10.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 282, s. 16.


Side Bar