Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 1 november 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp1.

Det konstateras i rådets beslut 2012/642/Gusp att situationen i Vitryssland vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen inte har förbättrats, och genom detta beslut förlängs de restriktiva åtgärderna mot Vitryssland till och med den 31 oktober 2013.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge ansluter sig till detta uttalande.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar och välkomnar detta åtagande.

1 :

EUT L 285/1, 17.10.2012, s. 17.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar