Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

Bruselj, 1. november 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav k Sklepu Sveta 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/642/SZVP1.

Glede na to, da se razmere v zvezi z demokracijo, človekovimi pravicami in pravno državo v Belorosiji niso izboljšale, in na podlagi letnega pregleda Sklep Sveta 2012/642/SZVP podaljšuje omejevalne ukrepe proti Belorusiji do 31. oktobra 2013.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija ter državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne z navedenim sklepom Sveta.

Evropska unija je s to zavezo seznanjena in jo pozdravlja.

1 :

UL L 285, 17.10.2012, str. 17.

+ :

Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar