Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 1. novembra 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene Európskej únie o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

Rada 15. októbra 2012 prijala rozhodnutie 2012/642/SZBP1.

Vzhľadom na to, že situácia v Bielorusku, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a právny štát, sa nezlepšila, ako aj na základe ročného preskúmania sa rozhodnutím Rady 2012/642/SZBP reštriktívne opatrenia voči Bielorusku predĺžili do 31. októbra 2013.

K tomuto rozhodnutiu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

Uvedené krajiny zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli v súlade s týmto rozhodnutím Rady.

Európska únia berie tento záväzok na vedomie a víta ho.

1 :

Ú. v. EÚ L 285, 17.10.2012, s. 1.

* :

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar