Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 1 noiembrie 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2012/642/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Belarus

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC 1.

Constatând faptul că situația din Belarus referitoare la democrație, drepturile omului și statul de drept nu s-a îmbunătățit și pe baza unei revizuiri anuale, Decizia 2012/642/PESC a Consiliului prelungește măsurile restrictive împotriva Belarus până la 31 octombrie 2013.

Croația *, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda + și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, se aliniază prezentei declarații.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu prezenta decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

JO L 285, 17.10.2012, p. 1.

* :

Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ :

Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar