Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 1 listopada 2012 r.

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB1.

Ponieważ sytuacja dotycząca demokracji, praw człowieka i praworządności na Białorusi nie poprawiła się, decyzja Rady 2012/642/WPZiB – przyjęta na podstawie dorocznego przeglądu – przedłuża okres obowiązywania środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi do 31 października 2013 r.

Kraj przystępujący Chorwacja*, kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

Państwa te zapewnią zgodność swoich krajowych polityk z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje i przyjmuje z zadowoleniem to zobowiązanie.

1 :

Dz.U. L 285/1 z 17.10.2012, s.17.

* :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ :

Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar