Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 1 november 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Besluit 2012/642/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB vastgesteld1.

Aangezien er in Belarus geen sprake is van verbetering op het gebied van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat, worden de beperkende maatregelen tegen dit land op basis van een jaarlijkse evaluatie bij Besluit 2012/642/GBVB van de Raad verlengd tot en met 31 oktober 2013.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

PB L 285/1 van 17.10.2012, blz. 17.

* :

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ :

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar