Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 1. novembrī

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/642/KĀDP 1.

Ņemot vērā, ka situācija Baltkrievijā attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskumu nav uzlabojusies, pamatojoties uz gada pārskatu, ar Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP ierobežojošos pasākumus pret Baltkrieviju pagarina līdz 2013. gada 31. oktobrim.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *–, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, Stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, pievienojas šai deklarācijai.

Tās nodrošinās, lai to valsts politika atbilstu minētajam Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

OV L 285/1, 17.10.2012., 17. lpp.

* :

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ :

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar