Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. lapkričio 1 d.

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų šalių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/642/BUSP 1.

Atsižvelgiant į tai, kad Baltarusijoje demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės padėtis nepagerėjo, ir remiantis metine peržiūra, Tarybos sprendimu 2012/642/BUSP ribojamųjų priemonių Baltarusijai galiojimas pratęsiamas iki 2013 m. spalio 13 d.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija + ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija prisijungia prie šios deklaracijos.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

OL L 285/1, 2012 10 17, p. 17.


Side Bar