Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 1. marraskuuta 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2012/642/YUTP Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

Neuvosto hyväksyi 15. lokakuuta 2012 päätöksen 2012/642/YUTP1.

Koska tilanne Valko-Venäjällä ei ole demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suhteen parantunut ja ottaen huomioon vuosittain suoritettavan uudelleentarkastelun, neuvoston päätöksellä 2012/642/YUTP jatketaan Valko-Venäjään kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä 31. lokakuuta 2013 saakka.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti + ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja yhtyvät tähän julkilausumaan.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

EUVL L 285, 17.10.2012, s. 17.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Is lanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar