Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 1. november 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

Rådet vedtog den 15. oktober 2012 afgørelse 2012/642/FUSP1.

Under henvisning til, at situationen i Hviderusland for så vidt angår demokrati, menneskerettigheder og retsstat ikke er blevet bedre, forlænger Rådets afgørelse 2012/642/FUSP de restriktive foranstaltninger over for Hviderusland indtil den 31. oktober 2013.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, samt EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

1 :

EUT L 285/1 af 17.10.2012, s. 17.

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ :

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejds­område.


Side Bar