Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 1. listopadu 2012

(OR. en)

15747/12

PRESSE 460

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP1.

Vzhledem ke skutečnosti, že se situace v Bělorusku, pokud jde o demokracii, lidská práva a právní stát, nezlepšila, a na základě ročního přezkumu byla rozhodnutím Rady 2012/642/SZBP platnost omezujících opatření vůči Bělorusku prodloužena do 31. října 2013.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země bývalá Jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Úř. věst. L 285/1, 17.10.2012, s. 17.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar