Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 1 november 2012

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2012/634/SZVP o spremembi Sklepa 2011/782/SZVP in Izvedbeni uredbi Sveta (EU) št. 944/2012 o omejevalnih ukrepih proti Siriji

Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/634/SZVP1 o spremembi Sklepa Sveta 2011/782/SZVP in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 944/20122 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012.

Sklep prepoveduje nakup, uvoz ali prevoz orožja iz Sirije ter zagotavljanje s tem povezanega financiranja ali finančne pomoči. Prepovedan je tudi dostop Syrian Arab Airlines do letališč držav članic EU, kar je dodatek k že veljavni prepovedi dostopa za tovorne lete iz Sirije.

Sklep Sveta 2012/634/SZVP in Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 782/2012 prav tako spreminjata Prilogo I k Sklepu 2011/782/SZVP in Prilogo II k Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012, saj dodajata vnose na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija in Gruzija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne z navedenim sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 16. 10. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 282, str. 50.

2 :

Objavljena 16. 10. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 282, str. 9.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ :

Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar