Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 1 noiembrie 2012

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2012/634/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 944/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Siriei

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/634/PESC 1 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 944/2012 al Consiliului 2 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012.

Decizia interzice achiziționarea, importul sau transportul de armament din Siria, precum și furnizarea de finanțare sau asistență financiară în legătură cu aceste activități. Mai mult, pe lângă interdicția existentă privind accesul zborurilor de mărfuri provenind din Siria, se interzice accesul Liniilor Aeriene Arabe Siriene pe aeroporturile statelor membre ale UE.

Decizia 2012/634/PESC a Consiliului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 782/2012 al Consiliului aduc, de asemenea, modificări anexei I la Decizia 2011/782/PESC și anexei II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, incluzând desemnări suplimentare de persoane și entități.

Croația, țară aderentă *, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda + și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova și Georgia, se aliniază prezentei declarații.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu prezenta decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 16.10.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 282, p. 50.

2 :

Publicat la 16.10.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 282, p. 9.

* :

Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ :

Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar