Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 1 listopada 2012 r.

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2011/634/WPZiB zmieniającej decyzję 2011/782/WPZiB i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 944/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/634/WPZiB1 zmieniającą decyzję 2011/782/WPZiB oraz rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 944/20122 dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012

Decyzja wprowadza zakaz zakupu, przywozu lub transportu uzbrojenia z Syrii, a także zapewniania związanego z tym finansowania lub pomocy finansowej. Ponadto, oprócz obecnego zakazu dostępu do portów lotniczych w państwach członkowskich UE dla lotów towarowych z Syrii, zabrania się takiego dostępu syryjskim liniom lotniczym Syrian Arab Airlines.

Decyzja Rady 2012/634/WPZiB i rozporządzenie wykonawcze rady (UE) nr 782/2012 wprowadzają również zmiany w załączniku I do decyzji 2011/782/WPZiB i załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012, dotyczące m.in. umieszczenia w stosownych wykazach dodatkowych osób i podmiotów.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z tą decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 16 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 282, s. 50.

2 :

Opublikowana w dniu 16 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 282, s. 9.

* :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ :

Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar