Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 1 november 2012

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Besluit 2012/634/GBVB van de Raad houdende wijziging van Besluit 2011/782/GBVB van de Raad en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 944/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

Op 15 oktober 2012 heeft de Raad Besluit 2012/634/GBVB1 houdende wijziging van Besluit 2011/782/GBVB van de Raad, en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 944/2012 van de Raad2 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

Het besluit verbiedt de aankoop, de invoer of het vervoer van wapens uit Syrië, alsook het verstrekken van financiering of financiële dienstverlening daarvoor. Voorts wordt Syrian Arab Airlines de toegang tot de luchthavens van de EU-lidstaten ontzegd, naast het bestaande toegangsverbod voor vrachtvluchten uit Syrië.

Besluit 2012/634/GBVB van de Raad en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 782/2012 van de Raad behelzen tevens wijzigingen van bijlage I bij Besluit 2011/782/GBVB en van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, en voegen tevens personen en entiteiten toe.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16.10.2012 (PB L 282, blz. 50).

2 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16.10.2012 (PB L 282, blz. 50).

* :

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ :

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar